fbpx


< 2023 >
September
Mon
Tue
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
August
August
August
August
1
 • Trauma and Family Constellation Week with Dwari
  17:00
  01/09/2023-04/09/2023

  The Family Constellation and Trauma Work Training is led by top international trainers Dwari and Svagito. This third week of training is led by Dwari. You can participate in this week, open to all, as a self-discovery process or for professional reasons. The training is on the one hand a deep personal journey and on the other hand it imparts the basic theoretical and practical principles of family constellation work. It also provides trauma work with practical tools that can be used in everyday life and counselling work.

  Familytauma

  As we work in constellations with family energy fields we begin to identify many of the traumatic experiences experienced by all family members. During this week we will learn how to process traumatic events. We will learn how to support the one who is doing the constellation and how to face and release the effects of trauma on the body and nervous system.

  Trauma Release Work

  We all need loving, nurturing and sexually satisfying relationships. Usually intimate relationships bring up a lot of unresolved traumatic memories in the body. Family constellation therapy is an effective and powerful way to identify and untangle entanglements in the original and current family. Most often, unexpected solution-focused interventions bring relaxation and understanding to deep-rooted problems. This allows love to flow again between family members and people who are important to us in our present lives.

  Traumatic experiences in the family include:

  • The sudden death of a parent or sibling
  • a difficult, life-threatening birth
  • divorce or separation
  • violence in the family
  • physical and psychological violence
  • sexual abuse

  These and similar traumatic systemic events have a tragic impact on the family. Moreover, for the child in the family, these events can be so intense that he or she is left in a permanent state of physical and emotional shock. In constellation work, these shock states are touched and can be activated. It is therefore important that the facilitator has the skills and tools to help the client stay present so that they do not sink back into the emotional drama of the past.

  A huge amount of life energy is always committed to the trauma. It takes a safe space and a lot of resources to enable the client to feel this life energy and release it back into their lives. When this is possible, the body and nervous system can relax and it is much easier to connect more deeply with the family’s events. Through constellation work, we can find a way back to the child’s original strength and mature from there.

  Some tools to work with:

  • Identifying systemic and personal trauma
  • understanding and recognizing the symptoms of trauma
  • empowerment
  • slowing down
  • grounding in the here and now
  • supporting self-regulation of the body
  • working with bodily sensations -the importance of safety and boundaries

  Moving “above” the family field and from blind love to conscious love is part of a growth process that creates a deep connection to life and nourishing solitude. It is from this connection and solitude that we can build our relationships on a healthy foundation.

  The Osho Family Constellation Training is based on meditation and is rooted in deep acceptance and respect for what is, rather than aspirations for healing. This is the point where therapy ends and meditation begins.

  Instructor Dwari

  Dwari has been working as a therapist for 40 years. Her areas of expertise include family constellation, deep breathing, trauma, primal, tantra and energy work. After meeting Osho in 1977, she incorporated meditation into her work. She is a trainer at the International Training Course for Breath Therapists in Italy and works in international therapy institutes around the world. Her work with people focuses on inner transformation and holistic healing. You can read more about her on Dwari’s website www.dwari-lifeskills.net.

  Timetable

  The course starts on Monday 28 August 2023 at 5 pm and ends on Monday 4 September 2023 at 5 pm.

  Price and payment details

  Please contact us first to make sure there is space available for the training. Then pay the first instalment of the training fee of € 300 or the full training fee of € 1250 (= early bird until 30.6.2023) / € 1350 (from 1.7.2023).

  Beneficiary of the payment.
  Account number: FI50 5236 0420 1001 95
  Message: Family Constellation 28.8.-4.9.2023 (and the name of the participant, if different from the payer).

  The price includes meals and accommodation. By paying the first instalment, you commit yourself to paying the full training fee. The fee will be refunded only in case of illness, upon presentation of a doctor’s certificate. The final payment is due one week before the start of the training.

  The training will be in English and translated into Finnish if needed.
  We will send an information mail to the participants before the training starts to explain the practical details.

  We warmly welcome you to join us!

  If you are interested, please feel free to contact us. For more information, contact Pragita +358 50 5575563 or Sudeva +358 50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Trauma- ja Perhekonstellaatioviikko Dwarin kanssa
  17:00
  01/09/2023-04/09/2023

  Perhekonstellaatio- ja traumatyökoulutus on kansainvälisten huippukouluttajien Dwarin ja Svagiton vetämä. Tämä kolmas koulutusviikko on Dwarin vetämä osio. Voit osallistua tälle kaikille avoimelle viikolle omana itsetuntemusprosessina tai ammatillisista syistä. Koulutus on toisaalta syvä henkilökohtainen matka ja toisaalta se välittää perhekonstellaatiotyön teoreettisia ja käytännöllisia perusperiaatteita. Se antaa myös traumatyöhön käytännön työkaluja, joita voidaan käyttää jokapäiväisessä elämässä ja neuvontatyössä.

  Perhetrauma

  Kun työskentelemme konstellaatioissa perheiden energiakenttien kanssa alamme tunnistaa monia kaikkien perheenjäsenien kokemia traumaattisia kokemuksia. Tämän viikon aikana opimme käsittelemään traumaattisia tapahtumia. Opimme tukemaan konstallloijaa ja kohtaamaan ja purkamaan trauman vaikutuksia kehossa ja hermojärjestelmässä.

  Trauman vapautustyö

  Tarvitsemme kaikki rakastavia, ravitsevia ja seksuaalisesti tyydyttäviä suhteita. Yleensä intiimit suhteet tuovat kehossa esiin paljon ratkaisemattomia traumaattisia muistoja. Perhekonstellaatio on tehokas ja voimakas tapa tunnistaa ja purkaa kietoutuneisuutta alkuperäisessä ja nykyisessä perheessä. Useimmiten odottamattomat ratkaisukeskeiset toimet tuovat rentoutumista ja ymmärrystä syvään juurtuneisiin ongelmatilanteisiin. Tämä mahdollistaa rakkauden virtaamisen uudelleen perheenjäsenten ja ihmisten välillä, jotka ovat meille tärkeitä nykyisessä elämässämme.

  Traumaattisia kokemuksia perheessä ovat mm.

  • vanhemman tai sisaruksen äkillinen kuolema,
  • raskas, hengenvaarallinen synnytys
  • avioero tai ero
  • väkivalta perheessä
  • fyysinen ja henkinen väkivalta
  • seksuaalinen hyväksikäyttö

  Näillä ja muilla vastaavilla traumaattisilla systeemisillä tapahtumilla on traaginen vaikutus perheeseen. Sen lisäksi perheessä lapselle nämä tapahtumat voivat olla niin voimakkaita, että hän jää pysyvästi fyysiseen ja emotionaaliseen shokkitilaan. Konstellaatiotyöskentelyssä nämä shokkitilat tulevat kosketetuksi ja voivat aktivoitua. Siksi on tärkeää että kurssin vetäjällä on taito ja työkaluja auttaa asiakasta pysymään läsnä niin, ettei hän vajoa uudelleen menneisyyden emotionaaliseen draamaan.

  Traumaan sitoutuu aina valtava määrä elämän energiaa. Tarvitaan turvallinen tila ja paljon voimavaroja, jotta asiakas voi tuntea tämän elämän energian ja vapauttaa sen takaisin käyttöönsä. Kun tämä on mahdollista, keho ja hermosto voivat rentoutua ja on paljon helpompaa luoda syvempi yhteys perheen tapahtumakenttään. Konstellaatiotyön avulla voimme löytää tien takaisin lapsen alkuperäiseen vahvuuteen ja kypsyä sieltä rakastavaksi aikuiseksi.

  Joitakin välineitä työskentelyyn:

  • systeemisen ja henkilökohtaisen trauman tunnistaminen
  • trauman oireiden ymmärtäminen ja tunnistaminen
  • voimavarauttaminen
  • hidastaminen
  • maadoittuminen tässä ja nyt
  • kehin itsesäätelyn tukeminen
  • kehon tuntemusten kanssa työskentely -turvallisuuden ja rajojen merkitys

  Liikkuminen perheen kentän “yläpuolelle” ja sokeasta rakkaudesta tietoiseen rakkauteen on osa kasvuprosessia, joka luo syvän yhteyden elämään ja ravitsevaan yksinolemiseen. Vasta tästä yhteydestä ja yksin olemisesta käsin voimme rakentaa ihmissuhteitamme terveeltä pohjalta.

  Osho Perhekonstellatio koulutuksen perustuksena on meditaatio, ja sen juuret ovat parannus pyrkimysten sijaan pikemminkin syvässä hyväksynnässä ja sen kunnioittamisessa, mitä on. Tämä on kohta, jossa terapia päättyy ja meditaatio alkaa.

  Kouluttaja Dwari

  Dwari on työskennellyt terapeuttina jo 40 vuotta. Hänen erityisalueita ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähenhengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Tavattuaan Oshon 1977 hän yhdisti työhönsä meditaation. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitysterapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Hänen työskentely ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit lukea hänestä lisää Dwarin kotisivuilta www.dwari-lifeskills.net.

  Aikataulu

  Kurssi alkaa maanantaina 28.8.2023 klo 17.00 ja päättyy maanantaina 4.9.2023 klo 17.00 mennessä.

  Hinta ja maksuyhteys

  Varmista ensin että koulutuksessa on tilaa ottamalla meihin yhteyttä. Maksa sen jälkeen koulutusmaksun ensimmäinen erä 300 € tai koko koulutusmaksu 1250 € (= early bird 30.6.2023 asti) / 1350 € (1.7.2023 alkaen).

  Maksun saaja: Elontuli Oy
  Tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Viesti: Perhekonstellaatio 28.8.-4.9.2023. (Sekä osallistujan nimi, jos se on eri kuin maksaja.)

  Hinta sisältää ateriat ja majoituksen. Maksamalla ensimmäisen erän sitoudut maksamaan koko koulutusmaksun. Maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan. Loppusuoritus maksetaan viikko ennen koulutuksen alkua.

  Koulutus tapahtuu englannin kielellä ja käännetään suomeksi.
  Lähetämme vielä ennen koulutuksen alkua osallistujille infomeilin mistä selviää käytännön asiat.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan!

  Jos kiinnostuksesi herää, ota rohkeasti yhteyttä. Lisätietoja Pragita +358 50 5575563 tai Sudeva +358 50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

2
 • Trauma and Family Constellation Week with Dwari
  17:00
  02/09/2023-04/09/2023

  The Family Constellation and Trauma Work Training is led by top international trainers Dwari and Svagito. This third week of training is led by Dwari. You can participate in this week, open to all, as a self-discovery process or for professional reasons. The training is on the one hand a deep personal journey and on the other hand it imparts the basic theoretical and practical principles of family constellation work. It also provides trauma work with practical tools that can be used in everyday life and counselling work.

  Familytauma

  As we work in constellations with family energy fields we begin to identify many of the traumatic experiences experienced by all family members. During this week we will learn how to process traumatic events. We will learn how to support the one who is doing the constellation and how to face and release the effects of trauma on the body and nervous system.

  Trauma Release Work

  We all need loving, nurturing and sexually satisfying relationships. Usually intimate relationships bring up a lot of unresolved traumatic memories in the body. Family constellation therapy is an effective and powerful way to identify and untangle entanglements in the original and current family. Most often, unexpected solution-focused interventions bring relaxation and understanding to deep-rooted problems. This allows love to flow again between family members and people who are important to us in our present lives.

  Traumatic experiences in the family include:

  • The sudden death of a parent or sibling
  • a difficult, life-threatening birth
  • divorce or separation
  • violence in the family
  • physical and psychological violence
  • sexual abuse

  These and similar traumatic systemic events have a tragic impact on the family. Moreover, for the child in the family, these events can be so intense that he or she is left in a permanent state of physical and emotional shock. In constellation work, these shock states are touched and can be activated. It is therefore important that the facilitator has the skills and tools to help the client stay present so that they do not sink back into the emotional drama of the past.

  A huge amount of life energy is always committed to the trauma. It takes a safe space and a lot of resources to enable the client to feel this life energy and release it back into their lives. When this is possible, the body and nervous system can relax and it is much easier to connect more deeply with the family’s events. Through constellation work, we can find a way back to the child’s original strength and mature from there.

  Some tools to work with:

  • Identifying systemic and personal trauma
  • understanding and recognizing the symptoms of trauma
  • empowerment
  • slowing down
  • grounding in the here and now
  • supporting self-regulation of the body
  • working with bodily sensations -the importance of safety and boundaries

  Moving “above” the family field and from blind love to conscious love is part of a growth process that creates a deep connection to life and nourishing solitude. It is from this connection and solitude that we can build our relationships on a healthy foundation.

  The Osho Family Constellation Training is based on meditation and is rooted in deep acceptance and respect for what is, rather than aspirations for healing. This is the point where therapy ends and meditation begins.

  Instructor Dwari

  Dwari has been working as a therapist for 40 years. Her areas of expertise include family constellation, deep breathing, trauma, primal, tantra and energy work. After meeting Osho in 1977, she incorporated meditation into her work. She is a trainer at the International Training Course for Breath Therapists in Italy and works in international therapy institutes around the world. Her work with people focuses on inner transformation and holistic healing. You can read more about her on Dwari’s website www.dwari-lifeskills.net.

  Timetable

  The course starts on Monday 28 August 2023 at 5 pm and ends on Monday 4 September 2023 at 5 pm.

  Price and payment details

  Please contact us first to make sure there is space available for the training. Then pay the first instalment of the training fee of € 300 or the full training fee of € 1250 (= early bird until 30.6.2023) / € 1350 (from 1.7.2023).

  Beneficiary of the payment.
  Account number: FI50 5236 0420 1001 95
  Message: Family Constellation 28.8.-4.9.2023 (and the name of the participant, if different from the payer).

  The price includes meals and accommodation. By paying the first instalment, you commit yourself to paying the full training fee. The fee will be refunded only in case of illness, upon presentation of a doctor’s certificate. The final payment is due one week before the start of the training.

  The training will be in English and translated into Finnish if needed.
  We will send an information mail to the participants before the training starts to explain the practical details.

  We warmly welcome you to join us!

  If you are interested, please feel free to contact us. For more information, contact Pragita +358 50 5575563 or Sudeva +358 50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Trauma- ja Perhekonstellaatioviikko Dwarin kanssa
  17:00
  02/09/2023-04/09/2023

  Perhekonstellaatio- ja traumatyökoulutus on kansainvälisten huippukouluttajien Dwarin ja Svagiton vetämä. Tämä kolmas koulutusviikko on Dwarin vetämä osio. Voit osallistua tälle kaikille avoimelle viikolle omana itsetuntemusprosessina tai ammatillisista syistä. Koulutus on toisaalta syvä henkilökohtainen matka ja toisaalta se välittää perhekonstellaatiotyön teoreettisia ja käytännöllisia perusperiaatteita. Se antaa myös traumatyöhön käytännön työkaluja, joita voidaan käyttää jokapäiväisessä elämässä ja neuvontatyössä.

  Perhetrauma

  Kun työskentelemme konstellaatioissa perheiden energiakenttien kanssa alamme tunnistaa monia kaikkien perheenjäsenien kokemia traumaattisia kokemuksia. Tämän viikon aikana opimme käsittelemään traumaattisia tapahtumia. Opimme tukemaan konstallloijaa ja kohtaamaan ja purkamaan trauman vaikutuksia kehossa ja hermojärjestelmässä.

  Trauman vapautustyö

  Tarvitsemme kaikki rakastavia, ravitsevia ja seksuaalisesti tyydyttäviä suhteita. Yleensä intiimit suhteet tuovat kehossa esiin paljon ratkaisemattomia traumaattisia muistoja. Perhekonstellaatio on tehokas ja voimakas tapa tunnistaa ja purkaa kietoutuneisuutta alkuperäisessä ja nykyisessä perheessä. Useimmiten odottamattomat ratkaisukeskeiset toimet tuovat rentoutumista ja ymmärrystä syvään juurtuneisiin ongelmatilanteisiin. Tämä mahdollistaa rakkauden virtaamisen uudelleen perheenjäsenten ja ihmisten välillä, jotka ovat meille tärkeitä nykyisessä elämässämme.

  Traumaattisia kokemuksia perheessä ovat mm.

  • vanhemman tai sisaruksen äkillinen kuolema,
  • raskas, hengenvaarallinen synnytys
  • avioero tai ero
  • väkivalta perheessä
  • fyysinen ja henkinen väkivalta
  • seksuaalinen hyväksikäyttö

  Näillä ja muilla vastaavilla traumaattisilla systeemisillä tapahtumilla on traaginen vaikutus perheeseen. Sen lisäksi perheessä lapselle nämä tapahtumat voivat olla niin voimakkaita, että hän jää pysyvästi fyysiseen ja emotionaaliseen shokkitilaan. Konstellaatiotyöskentelyssä nämä shokkitilat tulevat kosketetuksi ja voivat aktivoitua. Siksi on tärkeää että kurssin vetäjällä on taito ja työkaluja auttaa asiakasta pysymään läsnä niin, ettei hän vajoa uudelleen menneisyyden emotionaaliseen draamaan.

  Traumaan sitoutuu aina valtava määrä elämän energiaa. Tarvitaan turvallinen tila ja paljon voimavaroja, jotta asiakas voi tuntea tämän elämän energian ja vapauttaa sen takaisin käyttöönsä. Kun tämä on mahdollista, keho ja hermosto voivat rentoutua ja on paljon helpompaa luoda syvempi yhteys perheen tapahtumakenttään. Konstellaatiotyön avulla voimme löytää tien takaisin lapsen alkuperäiseen vahvuuteen ja kypsyä sieltä rakastavaksi aikuiseksi.

  Joitakin välineitä työskentelyyn:

  • systeemisen ja henkilökohtaisen trauman tunnistaminen
  • trauman oireiden ymmärtäminen ja tunnistaminen
  • voimavarauttaminen
  • hidastaminen
  • maadoittuminen tässä ja nyt
  • kehin itsesäätelyn tukeminen
  • kehon tuntemusten kanssa työskentely -turvallisuuden ja rajojen merkitys

  Liikkuminen perheen kentän “yläpuolelle” ja sokeasta rakkaudesta tietoiseen rakkauteen on osa kasvuprosessia, joka luo syvän yhteyden elämään ja ravitsevaan yksinolemiseen. Vasta tästä yhteydestä ja yksin olemisesta käsin voimme rakentaa ihmissuhteitamme terveeltä pohjalta.

  Osho Perhekonstellatio koulutuksen perustuksena on meditaatio, ja sen juuret ovat parannus pyrkimysten sijaan pikemminkin syvässä hyväksynnässä ja sen kunnioittamisessa, mitä on. Tämä on kohta, jossa terapia päättyy ja meditaatio alkaa.

  Kouluttaja Dwari

  Dwari on työskennellyt terapeuttina jo 40 vuotta. Hänen erityisalueita ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähenhengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Tavattuaan Oshon 1977 hän yhdisti työhönsä meditaation. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitysterapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Hänen työskentely ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit lukea hänestä lisää Dwarin kotisivuilta www.dwari-lifeskills.net.

  Aikataulu

  Kurssi alkaa maanantaina 28.8.2023 klo 17.00 ja päättyy maanantaina 4.9.2023 klo 17.00 mennessä.

  Hinta ja maksuyhteys

  Varmista ensin että koulutuksessa on tilaa ottamalla meihin yhteyttä. Maksa sen jälkeen koulutusmaksun ensimmäinen erä 300 € tai koko koulutusmaksu 1250 € (= early bird 30.6.2023 asti) / 1350 € (1.7.2023 alkaen).

  Maksun saaja: Elontuli Oy
  Tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Viesti: Perhekonstellaatio 28.8.-4.9.2023. (Sekä osallistujan nimi, jos se on eri kuin maksaja.)

  Hinta sisältää ateriat ja majoituksen. Maksamalla ensimmäisen erän sitoudut maksamaan koko koulutusmaksun. Maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan. Loppusuoritus maksetaan viikko ennen koulutuksen alkua.

  Koulutus tapahtuu englannin kielellä ja käännetään suomeksi.
  Lähetämme vielä ennen koulutuksen alkua osallistujille infomeilin mistä selviää käytännön asiat.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan!

  Jos kiinnostuksesi herää, ota rohkeasti yhteyttä. Lisätietoja Pragita +358 50 5575563 tai Sudeva +358 50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

3
 • Trauma and Family Constellation Week with Dwari
  17:00
  03/09/2023-04/09/2023

  The Family Constellation and Trauma Work Training is led by top international trainers Dwari and Svagito. This third week of training is led by Dwari. You can participate in this week, open to all, as a self-discovery process or for professional reasons. The training is on the one hand a deep personal journey and on the other hand it imparts the basic theoretical and practical principles of family constellation work. It also provides trauma work with practical tools that can be used in everyday life and counselling work.

  Familytauma

  As we work in constellations with family energy fields we begin to identify many of the traumatic experiences experienced by all family members. During this week we will learn how to process traumatic events. We will learn how to support the one who is doing the constellation and how to face and release the effects of trauma on the body and nervous system.

  Trauma Release Work

  We all need loving, nurturing and sexually satisfying relationships. Usually intimate relationships bring up a lot of unresolved traumatic memories in the body. Family constellation therapy is an effective and powerful way to identify and untangle entanglements in the original and current family. Most often, unexpected solution-focused interventions bring relaxation and understanding to deep-rooted problems. This allows love to flow again between family members and people who are important to us in our present lives.

  Traumatic experiences in the family include:

  • The sudden death of a parent or sibling
  • a difficult, life-threatening birth
  • divorce or separation
  • violence in the family
  • physical and psychological violence
  • sexual abuse

  These and similar traumatic systemic events have a tragic impact on the family. Moreover, for the child in the family, these events can be so intense that he or she is left in a permanent state of physical and emotional shock. In constellation work, these shock states are touched and can be activated. It is therefore important that the facilitator has the skills and tools to help the client stay present so that they do not sink back into the emotional drama of the past.

  A huge amount of life energy is always committed to the trauma. It takes a safe space and a lot of resources to enable the client to feel this life energy and release it back into their lives. When this is possible, the body and nervous system can relax and it is much easier to connect more deeply with the family’s events. Through constellation work, we can find a way back to the child’s original strength and mature from there.

  Some tools to work with:

  • Identifying systemic and personal trauma
  • understanding and recognizing the symptoms of trauma
  • empowerment
  • slowing down
  • grounding in the here and now
  • supporting self-regulation of the body
  • working with bodily sensations -the importance of safety and boundaries

  Moving “above” the family field and from blind love to conscious love is part of a growth process that creates a deep connection to life and nourishing solitude. It is from this connection and solitude that we can build our relationships on a healthy foundation.

  The Osho Family Constellation Training is based on meditation and is rooted in deep acceptance and respect for what is, rather than aspirations for healing. This is the point where therapy ends and meditation begins.

  Instructor Dwari

  Dwari has been working as a therapist for 40 years. Her areas of expertise include family constellation, deep breathing, trauma, primal, tantra and energy work. After meeting Osho in 1977, she incorporated meditation into her work. She is a trainer at the International Training Course for Breath Therapists in Italy and works in international therapy institutes around the world. Her work with people focuses on inner transformation and holistic healing. You can read more about her on Dwari’s website www.dwari-lifeskills.net.

  Timetable

  The course starts on Monday 28 August 2023 at 5 pm and ends on Monday 4 September 2023 at 5 pm.

  Price and payment details

  Please contact us first to make sure there is space available for the training. Then pay the first instalment of the training fee of € 300 or the full training fee of € 1250 (= early bird until 30.6.2023) / € 1350 (from 1.7.2023).

  Beneficiary of the payment.
  Account number: FI50 5236 0420 1001 95
  Message: Family Constellation 28.8.-4.9.2023 (and the name of the participant, if different from the payer).

  The price includes meals and accommodation. By paying the first instalment, you commit yourself to paying the full training fee. The fee will be refunded only in case of illness, upon presentation of a doctor’s certificate. The final payment is due one week before the start of the training.

  The training will be in English and translated into Finnish if needed.
  We will send an information mail to the participants before the training starts to explain the practical details.

  We warmly welcome you to join us!

  If you are interested, please feel free to contact us. For more information, contact Pragita +358 50 5575563 or Sudeva +358 50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Trauma- ja Perhekonstellaatioviikko Dwarin kanssa
  17:00
  03/09/2023-04/09/2023

  Perhekonstellaatio- ja traumatyökoulutus on kansainvälisten huippukouluttajien Dwarin ja Svagiton vetämä. Tämä kolmas koulutusviikko on Dwarin vetämä osio. Voit osallistua tälle kaikille avoimelle viikolle omana itsetuntemusprosessina tai ammatillisista syistä. Koulutus on toisaalta syvä henkilökohtainen matka ja toisaalta se välittää perhekonstellaatiotyön teoreettisia ja käytännöllisia perusperiaatteita. Se antaa myös traumatyöhön käytännön työkaluja, joita voidaan käyttää jokapäiväisessä elämässä ja neuvontatyössä.

  Perhetrauma

  Kun työskentelemme konstellaatioissa perheiden energiakenttien kanssa alamme tunnistaa monia kaikkien perheenjäsenien kokemia traumaattisia kokemuksia. Tämän viikon aikana opimme käsittelemään traumaattisia tapahtumia. Opimme tukemaan konstallloijaa ja kohtaamaan ja purkamaan trauman vaikutuksia kehossa ja hermojärjestelmässä.

  Trauman vapautustyö

  Tarvitsemme kaikki rakastavia, ravitsevia ja seksuaalisesti tyydyttäviä suhteita. Yleensä intiimit suhteet tuovat kehossa esiin paljon ratkaisemattomia traumaattisia muistoja. Perhekonstellaatio on tehokas ja voimakas tapa tunnistaa ja purkaa kietoutuneisuutta alkuperäisessä ja nykyisessä perheessä. Useimmiten odottamattomat ratkaisukeskeiset toimet tuovat rentoutumista ja ymmärrystä syvään juurtuneisiin ongelmatilanteisiin. Tämä mahdollistaa rakkauden virtaamisen uudelleen perheenjäsenten ja ihmisten välillä, jotka ovat meille tärkeitä nykyisessä elämässämme.

  Traumaattisia kokemuksia perheessä ovat mm.

  • vanhemman tai sisaruksen äkillinen kuolema,
  • raskas, hengenvaarallinen synnytys
  • avioero tai ero
  • väkivalta perheessä
  • fyysinen ja henkinen väkivalta
  • seksuaalinen hyväksikäyttö

  Näillä ja muilla vastaavilla traumaattisilla systeemisillä tapahtumilla on traaginen vaikutus perheeseen. Sen lisäksi perheessä lapselle nämä tapahtumat voivat olla niin voimakkaita, että hän jää pysyvästi fyysiseen ja emotionaaliseen shokkitilaan. Konstellaatiotyöskentelyssä nämä shokkitilat tulevat kosketetuksi ja voivat aktivoitua. Siksi on tärkeää että kurssin vetäjällä on taito ja työkaluja auttaa asiakasta pysymään läsnä niin, ettei hän vajoa uudelleen menneisyyden emotionaaliseen draamaan.

  Traumaan sitoutuu aina valtava määrä elämän energiaa. Tarvitaan turvallinen tila ja paljon voimavaroja, jotta asiakas voi tuntea tämän elämän energian ja vapauttaa sen takaisin käyttöönsä. Kun tämä on mahdollista, keho ja hermosto voivat rentoutua ja on paljon helpompaa luoda syvempi yhteys perheen tapahtumakenttään. Konstellaatiotyön avulla voimme löytää tien takaisin lapsen alkuperäiseen vahvuuteen ja kypsyä sieltä rakastavaksi aikuiseksi.

  Joitakin välineitä työskentelyyn:

  • systeemisen ja henkilökohtaisen trauman tunnistaminen
  • trauman oireiden ymmärtäminen ja tunnistaminen
  • voimavarauttaminen
  • hidastaminen
  • maadoittuminen tässä ja nyt
  • kehin itsesäätelyn tukeminen
  • kehon tuntemusten kanssa työskentely -turvallisuuden ja rajojen merkitys

  Liikkuminen perheen kentän “yläpuolelle” ja sokeasta rakkaudesta tietoiseen rakkauteen on osa kasvuprosessia, joka luo syvän yhteyden elämään ja ravitsevaan yksinolemiseen. Vasta tästä yhteydestä ja yksin olemisesta käsin voimme rakentaa ihmissuhteitamme terveeltä pohjalta.

  Osho Perhekonstellatio koulutuksen perustuksena on meditaatio, ja sen juuret ovat parannus pyrkimysten sijaan pikemminkin syvässä hyväksynnässä ja sen kunnioittamisessa, mitä on. Tämä on kohta, jossa terapia päättyy ja meditaatio alkaa.

  Kouluttaja Dwari

  Dwari on työskennellyt terapeuttina jo 40 vuotta. Hänen erityisalueita ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähenhengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Tavattuaan Oshon 1977 hän yhdisti työhönsä meditaation. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitysterapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Hänen työskentely ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit lukea hänestä lisää Dwarin kotisivuilta www.dwari-lifeskills.net.

  Aikataulu

  Kurssi alkaa maanantaina 28.8.2023 klo 17.00 ja päättyy maanantaina 4.9.2023 klo 17.00 mennessä.

  Hinta ja maksuyhteys

  Varmista ensin että koulutuksessa on tilaa ottamalla meihin yhteyttä. Maksa sen jälkeen koulutusmaksun ensimmäinen erä 300 € tai koko koulutusmaksu 1250 € (= early bird 30.6.2023 asti) / 1350 € (1.7.2023 alkaen).

  Maksun saaja: Elontuli Oy
  Tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Viesti: Perhekonstellaatio 28.8.-4.9.2023. (Sekä osallistujan nimi, jos se on eri kuin maksaja.)

  Hinta sisältää ateriat ja majoituksen. Maksamalla ensimmäisen erän sitoudut maksamaan koko koulutusmaksun. Maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan. Loppusuoritus maksetaan viikko ennen koulutuksen alkua.

  Koulutus tapahtuu englannin kielellä ja käännetään suomeksi.
  Lähetämme vielä ennen koulutuksen alkua osallistujille infomeilin mistä selviää käytännön asiat.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan!

  Jos kiinnostuksesi herää, ota rohkeasti yhteyttä. Lisätietoja Pragita +358 50 5575563 tai Sudeva +358 50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

4
 • Trauma and Family Constellation Week with Dwari
  17:00
  04/09/2023-04/09/2023

  The Family Constellation and Trauma Work Training is led by top international trainers Dwari and Svagito. This third week of training is led by Dwari. You can participate in this week, open to all, as a self-discovery process or for professional reasons. The training is on the one hand a deep personal journey and on the other hand it imparts the basic theoretical and practical principles of family constellation work. It also provides trauma work with practical tools that can be used in everyday life and counselling work.

  Familytauma

  As we work in constellations with family energy fields we begin to identify many of the traumatic experiences experienced by all family members. During this week we will learn how to process traumatic events. We will learn how to support the one who is doing the constellation and how to face and release the effects of trauma on the body and nervous system.

  Trauma Release Work

  We all need loving, nurturing and sexually satisfying relationships. Usually intimate relationships bring up a lot of unresolved traumatic memories in the body. Family constellation therapy is an effective and powerful way to identify and untangle entanglements in the original and current family. Most often, unexpected solution-focused interventions bring relaxation and understanding to deep-rooted problems. This allows love to flow again between family members and people who are important to us in our present lives.

  Traumatic experiences in the family include:

  • The sudden death of a parent or sibling
  • a difficult, life-threatening birth
  • divorce or separation
  • violence in the family
  • physical and psychological violence
  • sexual abuse

  These and similar traumatic systemic events have a tragic impact on the family. Moreover, for the child in the family, these events can be so intense that he or she is left in a permanent state of physical and emotional shock. In constellation work, these shock states are touched and can be activated. It is therefore important that the facilitator has the skills and tools to help the client stay present so that they do not sink back into the emotional drama of the past.

  A huge amount of life energy is always committed to the trauma. It takes a safe space and a lot of resources to enable the client to feel this life energy and release it back into their lives. When this is possible, the body and nervous system can relax and it is much easier to connect more deeply with the family’s events. Through constellation work, we can find a way back to the child’s original strength and mature from there.

  Some tools to work with:

  • Identifying systemic and personal trauma
  • understanding and recognizing the symptoms of trauma
  • empowerment
  • slowing down
  • grounding in the here and now
  • supporting self-regulation of the body
  • working with bodily sensations -the importance of safety and boundaries

  Moving “above” the family field and from blind love to conscious love is part of a growth process that creates a deep connection to life and nourishing solitude. It is from this connection and solitude that we can build our relationships on a healthy foundation.

  The Osho Family Constellation Training is based on meditation and is rooted in deep acceptance and respect for what is, rather than aspirations for healing. This is the point where therapy ends and meditation begins.

  Instructor Dwari

  Dwari has been working as a therapist for 40 years. Her areas of expertise include family constellation, deep breathing, trauma, primal, tantra and energy work. After meeting Osho in 1977, she incorporated meditation into her work. She is a trainer at the International Training Course for Breath Therapists in Italy and works in international therapy institutes around the world. Her work with people focuses on inner transformation and holistic healing. You can read more about her on Dwari’s website www.dwari-lifeskills.net.

  Timetable

  The course starts on Monday 28 August 2023 at 5 pm and ends on Monday 4 September 2023 at 5 pm.

  Price and payment details

  Please contact us first to make sure there is space available for the training. Then pay the first instalment of the training fee of € 300 or the full training fee of € 1250 (= early bird until 30.6.2023) / € 1350 (from 1.7.2023).

  Beneficiary of the payment.
  Account number: FI50 5236 0420 1001 95
  Message: Family Constellation 28.8.-4.9.2023 (and the name of the participant, if different from the payer).

  The price includes meals and accommodation. By paying the first instalment, you commit yourself to paying the full training fee. The fee will be refunded only in case of illness, upon presentation of a doctor’s certificate. The final payment is due one week before the start of the training.

  The training will be in English and translated into Finnish if needed.
  We will send an information mail to the participants before the training starts to explain the practical details.

  We warmly welcome you to join us!

  If you are interested, please feel free to contact us. For more information, contact Pragita +358 50 5575563 or Sudeva +358 50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Trauma- ja Perhekonstellaatioviikko Dwarin kanssa
  17:00
  04/09/2023-04/09/2023

  Perhekonstellaatio- ja traumatyökoulutus on kansainvälisten huippukouluttajien Dwarin ja Svagiton vetämä. Tämä kolmas koulutusviikko on Dwarin vetämä osio. Voit osallistua tälle kaikille avoimelle viikolle omana itsetuntemusprosessina tai ammatillisista syistä. Koulutus on toisaalta syvä henkilökohtainen matka ja toisaalta se välittää perhekonstellaatiotyön teoreettisia ja käytännöllisia perusperiaatteita. Se antaa myös traumatyöhön käytännön työkaluja, joita voidaan käyttää jokapäiväisessä elämässä ja neuvontatyössä.

  Perhetrauma

  Kun työskentelemme konstellaatioissa perheiden energiakenttien kanssa alamme tunnistaa monia kaikkien perheenjäsenien kokemia traumaattisia kokemuksia. Tämän viikon aikana opimme käsittelemään traumaattisia tapahtumia. Opimme tukemaan konstallloijaa ja kohtaamaan ja purkamaan trauman vaikutuksia kehossa ja hermojärjestelmässä.

  Trauman vapautustyö

  Tarvitsemme kaikki rakastavia, ravitsevia ja seksuaalisesti tyydyttäviä suhteita. Yleensä intiimit suhteet tuovat kehossa esiin paljon ratkaisemattomia traumaattisia muistoja. Perhekonstellaatio on tehokas ja voimakas tapa tunnistaa ja purkaa kietoutuneisuutta alkuperäisessä ja nykyisessä perheessä. Useimmiten odottamattomat ratkaisukeskeiset toimet tuovat rentoutumista ja ymmärrystä syvään juurtuneisiin ongelmatilanteisiin. Tämä mahdollistaa rakkauden virtaamisen uudelleen perheenjäsenten ja ihmisten välillä, jotka ovat meille tärkeitä nykyisessä elämässämme.

  Traumaattisia kokemuksia perheessä ovat mm.

  • vanhemman tai sisaruksen äkillinen kuolema,
  • raskas, hengenvaarallinen synnytys
  • avioero tai ero
  • väkivalta perheessä
  • fyysinen ja henkinen väkivalta
  • seksuaalinen hyväksikäyttö

  Näillä ja muilla vastaavilla traumaattisilla systeemisillä tapahtumilla on traaginen vaikutus perheeseen. Sen lisäksi perheessä lapselle nämä tapahtumat voivat olla niin voimakkaita, että hän jää pysyvästi fyysiseen ja emotionaaliseen shokkitilaan. Konstellaatiotyöskentelyssä nämä shokkitilat tulevat kosketetuksi ja voivat aktivoitua. Siksi on tärkeää että kurssin vetäjällä on taito ja työkaluja auttaa asiakasta pysymään läsnä niin, ettei hän vajoa uudelleen menneisyyden emotionaaliseen draamaan.

  Traumaan sitoutuu aina valtava määrä elämän energiaa. Tarvitaan turvallinen tila ja paljon voimavaroja, jotta asiakas voi tuntea tämän elämän energian ja vapauttaa sen takaisin käyttöönsä. Kun tämä on mahdollista, keho ja hermosto voivat rentoutua ja on paljon helpompaa luoda syvempi yhteys perheen tapahtumakenttään. Konstellaatiotyön avulla voimme löytää tien takaisin lapsen alkuperäiseen vahvuuteen ja kypsyä sieltä rakastavaksi aikuiseksi.

  Joitakin välineitä työskentelyyn:

  • systeemisen ja henkilökohtaisen trauman tunnistaminen
  • trauman oireiden ymmärtäminen ja tunnistaminen
  • voimavarauttaminen
  • hidastaminen
  • maadoittuminen tässä ja nyt
  • kehin itsesäätelyn tukeminen
  • kehon tuntemusten kanssa työskentely -turvallisuuden ja rajojen merkitys

  Liikkuminen perheen kentän “yläpuolelle” ja sokeasta rakkaudesta tietoiseen rakkauteen on osa kasvuprosessia, joka luo syvän yhteyden elämään ja ravitsevaan yksinolemiseen. Vasta tästä yhteydestä ja yksin olemisesta käsin voimme rakentaa ihmissuhteitamme terveeltä pohjalta.

  Osho Perhekonstellatio koulutuksen perustuksena on meditaatio, ja sen juuret ovat parannus pyrkimysten sijaan pikemminkin syvässä hyväksynnässä ja sen kunnioittamisessa, mitä on. Tämä on kohta, jossa terapia päättyy ja meditaatio alkaa.

  Kouluttaja Dwari

  Dwari on työskennellyt terapeuttina jo 40 vuotta. Hänen erityisalueita ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähenhengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Tavattuaan Oshon 1977 hän yhdisti työhönsä meditaation. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitysterapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Hänen työskentely ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit lukea hänestä lisää Dwarin kotisivuilta www.dwari-lifeskills.net.

  Aikataulu

  Kurssi alkaa maanantaina 28.8.2023 klo 17.00 ja päättyy maanantaina 4.9.2023 klo 17.00 mennessä.

  Hinta ja maksuyhteys

  Varmista ensin että koulutuksessa on tilaa ottamalla meihin yhteyttä. Maksa sen jälkeen koulutusmaksun ensimmäinen erä 300 € tai koko koulutusmaksu 1250 € (= early bird 30.6.2023 asti) / 1350 € (1.7.2023 alkaen).

  Maksun saaja: Elontuli Oy
  Tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Viesti: Perhekonstellaatio 28.8.-4.9.2023. (Sekä osallistujan nimi, jos se on eri kuin maksaja.)

  Hinta sisältää ateriat ja majoituksen. Maksamalla ensimmäisen erän sitoudut maksamaan koko koulutusmaksun. Maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan. Loppusuoritus maksetaan viikko ennen koulutuksen alkua.

  Koulutus tapahtuu englannin kielellä ja käännetään suomeksi.
  Lähetämme vielä ennen koulutuksen alkua osallistujille infomeilin mistä selviää käytännön asiat.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan!

  Jos kiinnostuksesi herää, ota rohkeasti yhteyttä. Lisätietoja Pragita +358 50 5575563 tai Sudeva +358 50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

5
6
7
8
9
10
 • Hengitysterapeutti -koulutus alkaa! Viikko 1. Hengittäen Elämään!
  17:00
  10/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  Hengitysterapeutti -koulutus on itsetuntemukseen ja hyvinvointiin tähtäävä kasvuprosessi. Voit tehdä kunkin koulutusviikon vain omaa hyvinvointiasi ajatellen tai pätevöityä alan ammattilaiseksi. Et tarvitse minkäänlaista aikaisempaa kokemusta syvähengityksestä hypätäksesi mukaan näille elämää muuttaville viikoille!

  Kun keho aukeaa hengitykselle ja hengitys kulkee syvälle vatsan pohjaan saakka, vapaus ja nautinto kehossa on ennenkokematonta !!! Syvähengitys voimaannuttaa ja antaa energiaa. Se vie masennuksen ja ahdistuksen mennessään. Syvähengitys auttaa meitä palaamaan siksi kuka todella olemme. Lue lisää syvähengityksestä.

  HENGITYSTERAPEUTTI -KOULUTUKSESSA ON KOLME VAIHETTA

  ENSIMMÄINEN VAIHE:
  Viikko 1: Hengittäen Elämään
  Viikko 2: Syntyen Rakkauteen
  Viikko 3: Matka Elämän Äärille – Kuoleman Kosketuspinta Elämään

  Kun osallistut näille viikoille ensimmäistä kertaa, käyt läpi henkilökohtaista kasvu- ja itsetuntemusmatkaa. Vapautat kehoa emotionaalisesta kuormasta sekä jännityksistä syvähengityksen, bioenergetiikan ja aktiivisten meditaatioiden avulla.

  TOINEN VAIHE (INTERNSHIP): Käyt edellä mainitun kolmen viikon koulutusprosessin uudestaan. Olet osittain avustajan ja osittain osallistujan roolissa. Päivittäin on tunnin luento kehotyypeistä ja ryhmätilanteiden käsittelyä. Harjoittelet myös vetämään aktiivisia meditaatioita.

  KOLMAS VAIHE (ASSISTANT): Osallistut edellä mainittuun kolmen viikon koulutusprosessiin toimien koulutuksessa assistenttina. Se on työssä harjaantumisvaihe. Päivittäin on tunnin luento ryhmädynamiikasta ja hengitysterapeuttina toimimisesta.

  KOULUTUKSEN 3 VIIKKOA

  Viikko 1: HENGITTÄEN ELÄMÄÄN 7 vrk 10.-17.9.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen ensimmäisellä viikolla autamme kehoa maadoittumaan. Käytämme voimakasta syvähengitystä, kehoterapiaa, bioenergeettisiä harjoituksia ja aktiivisia meditaatioita hengityksen ja kehon avaamiseen. Vapautamme kehoa stressistä ja lihasjännityksistä. Opit tulemaan tietoiseksi hengityksestäsi, sen rytmistä ja vaihtelevuudesta.

  Viikko 2: SYNTYEN RAKKAUTEEN 7 vrk 4.-11.12.2023
  Kouluttajana Dwari

  Koulutuksen toisella viikolla opit käyttämään syvähengitystä syntymä- ja varhaisvaiheiden traumoista vapautumiseen. Parantavan syntymäkokemuksen myötä opit luomaan uudenlaisia positiivisia siteitä ihmissuhteissasi. Voit synnyttää uuden luottamuksen elämään. Syvähengityksen avulla löydät yhteyden pallea- ja vatsahengitykseen. Niiden avulla voit vapauttaa seksuaalienergian virtausta kehossasi. Löydät uutta nautintoa ja rakkautta itseäsi ja omaa kehoasi kohtaan.

  Viikko 3: MATKA ELÄMÄN ÄÄRILLE – KUOLEMAN KOSKETUSPINTA ELÄMÄÄN 7 vrk 30.10.-6.11.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen kolmannella viikolla tutkimme elämän äärillä olemista. Aloitamme syntymää edeltävästä ajasta ja hedelmöityksestä. Sieltä jatkamme matkaa toiseen ääripäähän kuoleman portille.

  Opimme avautumaan elämän arvoitukselle ja sille mahdolliselle lahjalle minkä kuolema voi tuoda elämäämme. Mikään ei voi tehdä selkeämmäksi rakkauden, myötätunnon ja tietoisuuden kokemisen tärkeyttä elämässämme kuin se tosiasia ettemme ole täällä ikuisesti.

  Kuolemisen taito on taitoa päästää irti ja elää läsnäolevassa hetkessä ikäänkuin se olisi viimeinen hetkemme. Tällä ymmärryksellä olemme vapaita elämään täysillä – vapaita hengittämään syvään ulos. Tiedämme mikä on tärkeää ja mikä ei. Kun sallimme tietoisuuden kuolevaisuudesta ohjata meitä läpi elämän, se ohjaa meidät kohti sitä keitä me todella olemme ja mikä on meissä kuolematonta.

  HINTA JA MAKSUYHTEYSTIEDOT:

  Ilmoittautuminen koulutuksen ensimmäiseen viikkoon (10.-17.9.2023) tapahtuu tarkistamalla ensin meiltä että koulutuksessa on tilaa ja maksamalla sen jälkeen koulutusmaksun ensimmäisen erän 300 € tai koko koulutusmasksun Elontulen tilille. Koulutusmaksu on 1250 €/koulutusviikko (early bird -hinta) kun maksat koulutusmaksun ensimmäisen erän tai koko koulutusmaksun viimeistään 31.8.2023. Normaali koulutusmaksu on 1350 €. Jos osallistut koulutuksen Internship- tai Assistenttivaiheeseen, maksu on 1050 € (early bird -hinta), kun maksat viimeistään 31.8.2023 ja sen jälkeen 1150 €. Hinnat sisältävät 7 vrk ateriat, majoituksen ja koulutuksen.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Hengitysterapeutti -koulutus 1, 10.-17.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Ensimmäisen erän maksaminen tarkoittaa koulutusmaksuun sitoutumista. Maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan. Loppusuoritus maksetaan viimeistään viikko ennen koulutuksen alkua.

  RAHASTA KIINNI ???!!! Jos sinulla on pulaa rahasta ja silti todella haluat mukaan, ole yhteydessä meihin. Voimme esim. sopia maksamisesta pienemmissä osissa.

  ELONTULEN OSOITE :

  Hengitysterapeutti koulutuksen järjestäjänä toimii Elontuli Oy ja koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla, 90km päässä Helsingistä. Kurssikeskuksen katuosoite on Merkniementie 94 Karjalohja / Lohja.

  KOULUTTAJISTA:

  Pragita ja Sudeva (koulutusviikot 1 ja 3)
  Olemme kulkeneet syvähengityksen, tantran, musiikin ja meditaation tiellä yli 30 vuotta tiennäyttäjänämme intialainen mystikko Osho. Tämän itsetuntemusmatkan myötä olemme jo toistakymmentä vuotta jakaneet kokemustamme syvähengitys- ja tantrakursseilla myös muille. Olemme eläneet 27 vuotta uusioperhe-elämää ja ihmissuhdekoulua toistemme kanssa.

  Dwari Deutch (koulutusviikko 2)
  Dwari on työskennellyt terapeuttina jo yli 40 vuotta. Hänen erityisalueita ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitysterapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Dwarin työskentely ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit lukea hänestä lisää hänen nettisivuiltaan http://www.dwari-lifeskills.net.

  Tästä voit katsoa Diamond Breath koulutuksen esittelyvideon, joka on tehty Italiassa Osho Miastossa https://www.youtube.com/watch?v=7piVSfzIhCY&t=382s

  Jos kiinostuksesi herää, ota yhteyttä rohkeasti! Annamme mielellämme lisätietoa koulutuksesta.

  Lämpimästi Tervetuloa mukaan!!

  Lisätietoja: Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Osho Diamond Breath Therapist Training begins: Breathing into Life!
  17:00
  10/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  The Osho Diamond Breath Therapist training is a journey of growth towards self-discovery and wellbeing. You can join the training for a personal wellbeing purposes, or with a professional goal of becoming a qualified Breath Therapist in mind. You do not need any previous experience of power breathing. You learn to work with breath and bio-energy of the body. You get to know the therapeutic method for stress release, emotional awareness and inner transformation. This training is a powerful and life changing experience which will open and relax your body and mind!

  THE BREATH THERAPIST TRAINING HAS THREE PARTS:

  THE FIRST PART:

  Week 1: Breathing into Life
  Week 2: Being Born into Love
  Week 3: The Three Keys to Consciousness – In Finland this third week of training is focused on the theme of death

  In these three weeks you will experience a personal journey of growth and self-discovery. Through the Connected Deep Breathing Method, Bioenergetic Techniques and Active Meditations, you will release your body from tensions and emotional burdens.

  THE SECOND PART– INTERNSHIP: You will repeat the initial three weeks training. However, this time you will be partially a participant and partially assisting others. Furthermore, you will have a daily one-hour lecture on Body Types and on situations occurring within the training. You will also learn to lead and facilitate Active Meditations.

  THE THIRD PART– ASSISTANT TRAINING: You will again take part in the three weeks training process, but this time in the role of an Assistant. In this last part you will refine your skills through practice. You will also have meetings focusing on the dynamics within the group.

  THE THREE WEEKS OF THE TRAINING:

  Week 1: BREATHING INTO LIFE 10.-17.9.2023
  By Pragita and Sudeva

  During this first week we will be working on grounding the body. We will be opening the body through the powerful Connected Deep Breathing Technique, Body Therapy, Bioenergetic Exercises and Active Meditations. We will be releasing the body from stress and tensions. You will become aware of your breathing, its rhythm and variability. You will also become familiar with the four breathing centres within your body.

  Week 2: BEING BORN INTO LOVE
  By Dwari

  During this second week you will learn to use the Connected Deep Breathing Method to release traumas around birth and early stages of life. Through a healing rebirth experience you will learn a new way to create positive bonds in your relationships. You will develop a new kind of trust in life. Trough the Connected Deep Breathing Method you will rediscover the connection into the diaphragm and belly through breathing. Through rediscovering these connections, you will be able to allow the flow of sexual energy in your body, to enjoy a new kind of pleasure and love towards yourself and your body.

  Week 3: THE JOURNEY TO THE EXTREMES OF LIFE – THE TOUCH OF DEATH IN LIFE
  By Pragita and Sudeva

  This week, we’re exploring being in the edge of life. We start with prenatal time and fertilization. From there we continue our journey to the other extreme, to the gate of death.We learn to open up to the mystery of life and the potential gift that death can bring to our lives. Nothing can make it clearer; the importance of experiencing love, compassion and awareness in our lives, than the fact that we are not here forever.

  The skill of death is the ability to let go and live in the present moment as if it were our last moment. With this understanding, we are free to live to the fullest – free to breathe deeply. We know what is important and what is not. When we allow the awareness of mortality to guide us through life, it guides us toward who we really are and what is immortal in us.

  PRICE AND BOOKING:

  Price for the course is 1350 € (early bird 1250 € until 31.8.2023). Assistant or Internship price is 1150€ (early bird 1050 € until 31.8.2023). Price includes accommodation and food.

  Please ensure with us that there is still place available in the training. After confirmation book your place by paying the booking fee (300 €) / course fee. The price includes the training, meals and accommodation. The fee is non-refundable unless a medical certificate is provided.

  Bank info:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
  ADDRESS: Kauppakatu 13, 06100, Lohja, Finland
  Message: Breath Training 1: 10.-17.9.2023. If the payer is a company or another person, please write the name of the participant in the message field.

  By paying the full course fee / booking fee for the training you will be considered as attending and are liable for the full cost of the training. The full payment must be paid at least a weeks before the training starts. Please send us a message after you have paid. We will send a welcome-mail with practical info.

  SHORT OF THE MONEY ??? !!! If you are short of money and still really want to participate, please contact us. For example, we can agree you to pay in smaller installments.

  ELONTULI COURSE -CENTER:

  The Breath Therapist Training is held in Elontuli -course center immersed in nature next to the beautiful lake, about one hour drive southwest from Helsinki. The address is Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja), Finland.

  We will begin the training on Sunday 10 September at 5pm. The training ends on Sunday 17 September at 4pm.

  ABOUT THE FACILITATORS:

  Pragita and Sudeva: After academic life we have been walking on the way of the Deep Breathing, Tantra, Music and Meditation over 20 years inspired by indian mystic Osho. We have been living 23 years familylife and relationship school with each other. By walking this path of self-knowledge we have end up to share our journey and experience. We have been sharing already more than 15 years DeepBreathing- and TantraCourses. We are running Elontuli -course center (elontuli.fi) with amazing program available.

  Please do not hesitate to contact us for more information!

  You are warmly welcome to join the training!

  Pragita +358 (0)50 5575563 ja Sudeva +358 (0)50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

11
 • Hengitysterapeutti -koulutus alkaa! Viikko 1. Hengittäen Elämään!
  17:00
  11/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  Hengitysterapeutti -koulutus on itsetuntemukseen ja hyvinvointiin tähtäävä kasvuprosessi. Voit tehdä kunkin koulutusviikon vain omaa hyvinvointiasi ajatellen tai pätevöityä alan ammattilaiseksi. Et tarvitse minkäänlaista aikaisempaa kokemusta syvähengityksestä hypätäksesi mukaan näille elämää muuttaville viikoille!

  Kun keho aukeaa hengitykselle ja hengitys kulkee syvälle vatsan pohjaan saakka, vapaus ja nautinto kehossa on ennenkokematonta !!! Syvähengitys voimaannuttaa ja antaa energiaa. Se vie masennuksen ja ahdistuksen mennessään. Syvähengitys auttaa meitä palaamaan siksi kuka todella olemme. Lue lisää syvähengityksestä.

  HENGITYSTERAPEUTTI -KOULUTUKSESSA ON KOLME VAIHETTA

  ENSIMMÄINEN VAIHE:
  Viikko 1: Hengittäen Elämään
  Viikko 2: Syntyen Rakkauteen
  Viikko 3: Matka Elämän Äärille – Kuoleman Kosketuspinta Elämään

  Kun osallistut näille viikoille ensimmäistä kertaa, käyt läpi henkilökohtaista kasvu- ja itsetuntemusmatkaa. Vapautat kehoa emotionaalisesta kuormasta sekä jännityksistä syvähengityksen, bioenergetiikan ja aktiivisten meditaatioiden avulla.

  TOINEN VAIHE (INTERNSHIP): Käyt edellä mainitun kolmen viikon koulutusprosessin uudestaan. Olet osittain avustajan ja osittain osallistujan roolissa. Päivittäin on tunnin luento kehotyypeistä ja ryhmätilanteiden käsittelyä. Harjoittelet myös vetämään aktiivisia meditaatioita.

  KOLMAS VAIHE (ASSISTANT): Osallistut edellä mainittuun kolmen viikon koulutusprosessiin toimien koulutuksessa assistenttina. Se on työssä harjaantumisvaihe. Päivittäin on tunnin luento ryhmädynamiikasta ja hengitysterapeuttina toimimisesta.

  KOULUTUKSEN 3 VIIKKOA

  Viikko 1: HENGITTÄEN ELÄMÄÄN 7 vrk 10.-17.9.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen ensimmäisellä viikolla autamme kehoa maadoittumaan. Käytämme voimakasta syvähengitystä, kehoterapiaa, bioenergeettisiä harjoituksia ja aktiivisia meditaatioita hengityksen ja kehon avaamiseen. Vapautamme kehoa stressistä ja lihasjännityksistä. Opit tulemaan tietoiseksi hengityksestäsi, sen rytmistä ja vaihtelevuudesta.

  Viikko 2: SYNTYEN RAKKAUTEEN 7 vrk 4.-11.12.2023
  Kouluttajana Dwari

  Koulutuksen toisella viikolla opit käyttämään syvähengitystä syntymä- ja varhaisvaiheiden traumoista vapautumiseen. Parantavan syntymäkokemuksen myötä opit luomaan uudenlaisia positiivisia siteitä ihmissuhteissasi. Voit synnyttää uuden luottamuksen elämään. Syvähengityksen avulla löydät yhteyden pallea- ja vatsahengitykseen. Niiden avulla voit vapauttaa seksuaalienergian virtausta kehossasi. Löydät uutta nautintoa ja rakkautta itseäsi ja omaa kehoasi kohtaan.

  Viikko 3: MATKA ELÄMÄN ÄÄRILLE – KUOLEMAN KOSKETUSPINTA ELÄMÄÄN 7 vrk 30.10.-6.11.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen kolmannella viikolla tutkimme elämän äärillä olemista. Aloitamme syntymää edeltävästä ajasta ja hedelmöityksestä. Sieltä jatkamme matkaa toiseen ääripäähän kuoleman portille.

  Opimme avautumaan elämän arvoitukselle ja sille mahdolliselle lahjalle minkä kuolema voi tuoda elämäämme. Mikään ei voi tehdä selkeämmäksi rakkauden, myötätunnon ja tietoisuuden kokemisen tärkeyttä elämässämme kuin se tosiasia ettemme ole täällä ikuisesti.

  Kuolemisen taito on taitoa päästää irti ja elää läsnäolevassa hetkessä ikäänkuin se olisi viimeinen hetkemme. Tällä ymmärryksellä olemme vapaita elämään täysillä – vapaita hengittämään syvään ulos. Tiedämme mikä on tärkeää ja mikä ei. Kun sallimme tietoisuuden kuolevaisuudesta ohjata meitä läpi elämän, se ohjaa meidät kohti sitä keitä me todella olemme ja mikä on meissä kuolematonta.

  HINTA JA MAKSUYHTEYSTIEDOT:

  Ilmoittautuminen koulutuksen ensimmäiseen viikkoon (10.-17.9.2023) tapahtuu tarkistamalla ensin meiltä että koulutuksessa on tilaa ja maksamalla sen jälkeen koulutusmaksun ensimmäisen erän 300 € tai koko koulutusmasksun Elontulen tilille. Koulutusmaksu on 1250 €/koulutusviikko (early bird -hinta) kun maksat koulutusmaksun ensimmäisen erän tai koko koulutusmaksun viimeistään 31.8.2023. Normaali koulutusmaksu on 1350 €. Jos osallistut koulutuksen Internship- tai Assistenttivaiheeseen, maksu on 1050 € (early bird -hinta), kun maksat viimeistään 31.8.2023 ja sen jälkeen 1150 €. Hinnat sisältävät 7 vrk ateriat, majoituksen ja koulutuksen.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Hengitysterapeutti -koulutus 1, 10.-17.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Ensimmäisen erän maksaminen tarkoittaa koulutusmaksuun sitoutumista. Maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan. Loppusuoritus maksetaan viimeistään viikko ennen koulutuksen alkua.

  RAHASTA KIINNI ???!!! Jos sinulla on pulaa rahasta ja silti todella haluat mukaan, ole yhteydessä meihin. Voimme esim. sopia maksamisesta pienemmissä osissa.

  ELONTULEN OSOITE :

  Hengitysterapeutti koulutuksen järjestäjänä toimii Elontuli Oy ja koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla, 90km päässä Helsingistä. Kurssikeskuksen katuosoite on Merkniementie 94 Karjalohja / Lohja.

  KOULUTTAJISTA:

  Pragita ja Sudeva (koulutusviikot 1 ja 3)
  Olemme kulkeneet syvähengityksen, tantran, musiikin ja meditaation tiellä yli 30 vuotta tiennäyttäjänämme intialainen mystikko Osho. Tämän itsetuntemusmatkan myötä olemme jo toistakymmentä vuotta jakaneet kokemustamme syvähengitys- ja tantrakursseilla myös muille. Olemme eläneet 27 vuotta uusioperhe-elämää ja ihmissuhdekoulua toistemme kanssa.

  Dwari Deutch (koulutusviikko 2)
  Dwari on työskennellyt terapeuttina jo yli 40 vuotta. Hänen erityisalueita ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitysterapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Dwarin työskentely ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit lukea hänestä lisää hänen nettisivuiltaan http://www.dwari-lifeskills.net.

  Tästä voit katsoa Diamond Breath koulutuksen esittelyvideon, joka on tehty Italiassa Osho Miastossa https://www.youtube.com/watch?v=7piVSfzIhCY&t=382s

  Jos kiinostuksesi herää, ota yhteyttä rohkeasti! Annamme mielellämme lisätietoa koulutuksesta.

  Lämpimästi Tervetuloa mukaan!!

  Lisätietoja: Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Osho Diamond Breath Therapist Training begins: Breathing into Life!
  17:00
  11/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  The Osho Diamond Breath Therapist training is a journey of growth towards self-discovery and wellbeing. You can join the training for a personal wellbeing purposes, or with a professional goal of becoming a qualified Breath Therapist in mind. You do not need any previous experience of power breathing. You learn to work with breath and bio-energy of the body. You get to know the therapeutic method for stress release, emotional awareness and inner transformation. This training is a powerful and life changing experience which will open and relax your body and mind!

  THE BREATH THERAPIST TRAINING HAS THREE PARTS:

  THE FIRST PART:

  Week 1: Breathing into Life
  Week 2: Being Born into Love
  Week 3: The Three Keys to Consciousness – In Finland this third week of training is focused on the theme of death

  In these three weeks you will experience a personal journey of growth and self-discovery. Through the Connected Deep Breathing Method, Bioenergetic Techniques and Active Meditations, you will release your body from tensions and emotional burdens.

  THE SECOND PART– INTERNSHIP: You will repeat the initial three weeks training. However, this time you will be partially a participant and partially assisting others. Furthermore, you will have a daily one-hour lecture on Body Types and on situations occurring within the training. You will also learn to lead and facilitate Active Meditations.

  THE THIRD PART– ASSISTANT TRAINING: You will again take part in the three weeks training process, but this time in the role of an Assistant. In this last part you will refine your skills through practice. You will also have meetings focusing on the dynamics within the group.

  THE THREE WEEKS OF THE TRAINING:

  Week 1: BREATHING INTO LIFE 10.-17.9.2023
  By Pragita and Sudeva

  During this first week we will be working on grounding the body. We will be opening the body through the powerful Connected Deep Breathing Technique, Body Therapy, Bioenergetic Exercises and Active Meditations. We will be releasing the body from stress and tensions. You will become aware of your breathing, its rhythm and variability. You will also become familiar with the four breathing centres within your body.

  Week 2: BEING BORN INTO LOVE
  By Dwari

  During this second week you will learn to use the Connected Deep Breathing Method to release traumas around birth and early stages of life. Through a healing rebirth experience you will learn a new way to create positive bonds in your relationships. You will develop a new kind of trust in life. Trough the Connected Deep Breathing Method you will rediscover the connection into the diaphragm and belly through breathing. Through rediscovering these connections, you will be able to allow the flow of sexual energy in your body, to enjoy a new kind of pleasure and love towards yourself and your body.

  Week 3: THE JOURNEY TO THE EXTREMES OF LIFE – THE TOUCH OF DEATH IN LIFE
  By Pragita and Sudeva

  This week, we’re exploring being in the edge of life. We start with prenatal time and fertilization. From there we continue our journey to the other extreme, to the gate of death.We learn to open up to the mystery of life and the potential gift that death can bring to our lives. Nothing can make it clearer; the importance of experiencing love, compassion and awareness in our lives, than the fact that we are not here forever.

  The skill of death is the ability to let go and live in the present moment as if it were our last moment. With this understanding, we are free to live to the fullest – free to breathe deeply. We know what is important and what is not. When we allow the awareness of mortality to guide us through life, it guides us toward who we really are and what is immortal in us.

  PRICE AND BOOKING:

  Price for the course is 1350 € (early bird 1250 € until 31.8.2023). Assistant or Internship price is 1150€ (early bird 1050 € until 31.8.2023). Price includes accommodation and food.

  Please ensure with us that there is still place available in the training. After confirmation book your place by paying the booking fee (300 €) / course fee. The price includes the training, meals and accommodation. The fee is non-refundable unless a medical certificate is provided.

  Bank info:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
  ADDRESS: Kauppakatu 13, 06100, Lohja, Finland
  Message: Breath Training 1: 10.-17.9.2023. If the payer is a company or another person, please write the name of the participant in the message field.

  By paying the full course fee / booking fee for the training you will be considered as attending and are liable for the full cost of the training. The full payment must be paid at least a weeks before the training starts. Please send us a message after you have paid. We will send a welcome-mail with practical info.

  SHORT OF THE MONEY ??? !!! If you are short of money and still really want to participate, please contact us. For example, we can agree you to pay in smaller installments.

  ELONTULI COURSE -CENTER:

  The Breath Therapist Training is held in Elontuli -course center immersed in nature next to the beautiful lake, about one hour drive southwest from Helsinki. The address is Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja), Finland.

  We will begin the training on Sunday 10 September at 5pm. The training ends on Sunday 17 September at 4pm.

  ABOUT THE FACILITATORS:

  Pragita and Sudeva: After academic life we have been walking on the way of the Deep Breathing, Tantra, Music and Meditation over 20 years inspired by indian mystic Osho. We have been living 23 years familylife and relationship school with each other. By walking this path of self-knowledge we have end up to share our journey and experience. We have been sharing already more than 15 years DeepBreathing- and TantraCourses. We are running Elontuli -course center (elontuli.fi) with amazing program available.

  Please do not hesitate to contact us for more information!

  You are warmly welcome to join the training!

  Pragita +358 (0)50 5575563 ja Sudeva +358 (0)50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

12
 • Hengitysterapeutti -koulutus alkaa! Viikko 1. Hengittäen Elämään!
  17:00
  12/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  Hengitysterapeutti -koulutus on itsetuntemukseen ja hyvinvointiin tähtäävä kasvuprosessi. Voit tehdä kunkin koulutusviikon vain omaa hyvinvointiasi ajatellen tai pätevöityä alan ammattilaiseksi. Et tarvitse minkäänlaista aikaisempaa kokemusta syvähengityksestä hypätäksesi mukaan näille elämää muuttaville viikoille!

  Kun keho aukeaa hengitykselle ja hengitys kulkee syvälle vatsan pohjaan saakka, vapaus ja nautinto kehossa on ennenkokematonta !!! Syvähengitys voimaannuttaa ja antaa energiaa. Se vie masennuksen ja ahdistuksen mennessään. Syvähengitys auttaa meitä palaamaan siksi kuka todella olemme. Lue lisää syvähengityksestä.

  HENGITYSTERAPEUTTI -KOULUTUKSESSA ON KOLME VAIHETTA

  ENSIMMÄINEN VAIHE:
  Viikko 1: Hengittäen Elämään
  Viikko 2: Syntyen Rakkauteen
  Viikko 3: Matka Elämän Äärille – Kuoleman Kosketuspinta Elämään

  Kun osallistut näille viikoille ensimmäistä kertaa, käyt läpi henkilökohtaista kasvu- ja itsetuntemusmatkaa. Vapautat kehoa emotionaalisesta kuormasta sekä jännityksistä syvähengityksen, bioenergetiikan ja aktiivisten meditaatioiden avulla.

  TOINEN VAIHE (INTERNSHIP): Käyt edellä mainitun kolmen viikon koulutusprosessin uudestaan. Olet osittain avustajan ja osittain osallistujan roolissa. Päivittäin on tunnin luento kehotyypeistä ja ryhmätilanteiden käsittelyä. Harjoittelet myös vetämään aktiivisia meditaatioita.

  KOLMAS VAIHE (ASSISTANT): Osallistut edellä mainittuun kolmen viikon koulutusprosessiin toimien koulutuksessa assistenttina. Se on työssä harjaantumisvaihe. Päivittäin on tunnin luento ryhmädynamiikasta ja hengitysterapeuttina toimimisesta.

  KOULUTUKSEN 3 VIIKKOA

  Viikko 1: HENGITTÄEN ELÄMÄÄN 7 vrk 10.-17.9.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen ensimmäisellä viikolla autamme kehoa maadoittumaan. Käytämme voimakasta syvähengitystä, kehoterapiaa, bioenergeettisiä harjoituksia ja aktiivisia meditaatioita hengityksen ja kehon avaamiseen. Vapautamme kehoa stressistä ja lihasjännityksistä. Opit tulemaan tietoiseksi hengityksestäsi, sen rytmistä ja vaihtelevuudesta.

  Viikko 2: SYNTYEN RAKKAUTEEN 7 vrk 4.-11.12.2023
  Kouluttajana Dwari

  Koulutuksen toisella viikolla opit käyttämään syvähengitystä syntymä- ja varhaisvaiheiden traumoista vapautumiseen. Parantavan syntymäkokemuksen myötä opit luomaan uudenlaisia positiivisia siteitä ihmissuhteissasi. Voit synnyttää uuden luottamuksen elämään. Syvähengityksen avulla löydät yhteyden pallea- ja vatsahengitykseen. Niiden avulla voit vapauttaa seksuaalienergian virtausta kehossasi. Löydät uutta nautintoa ja rakkautta itseäsi ja omaa kehoasi kohtaan.

  Viikko 3: MATKA ELÄMÄN ÄÄRILLE – KUOLEMAN KOSKETUSPINTA ELÄMÄÄN 7 vrk 30.10.-6.11.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen kolmannella viikolla tutkimme elämän äärillä olemista. Aloitamme syntymää edeltävästä ajasta ja hedelmöityksestä. Sieltä jatkamme matkaa toiseen ääripäähän kuoleman portille.

  Opimme avautumaan elämän arvoitukselle ja sille mahdolliselle lahjalle minkä kuolema voi tuoda elämäämme. Mikään ei voi tehdä selkeämmäksi rakkauden, myötätunnon ja tietoisuuden kokemisen tärkeyttä elämässämme kuin se tosiasia ettemme ole täällä ikuisesti.

  Kuolemisen taito on taitoa päästää irti ja elää läsnäolevassa hetkessä ikäänkuin se olisi viimeinen hetkemme. Tällä ymmärryksellä olemme vapaita elämään täysillä – vapaita hengittämään syvään ulos. Tiedämme mikä on tärkeää ja mikä ei. Kun sallimme tietoisuuden kuolevaisuudesta ohjata meitä läpi elämän, se ohjaa meidät kohti sitä keitä me todella olemme ja mikä on meissä kuolematonta.

  HINTA JA MAKSUYHTEYSTIEDOT:

  Ilmoittautuminen koulutuksen ensimmäiseen viikkoon (10.-17.9.2023) tapahtuu tarkistamalla ensin meiltä että koulutuksessa on tilaa ja maksamalla sen jälkeen koulutusmaksun ensimmäisen erän 300 € tai koko koulutusmasksun Elontulen tilille. Koulutusmaksu on 1250 €/koulutusviikko (early bird -hinta) kun maksat koulutusmaksun ensimmäisen erän tai koko koulutusmaksun viimeistään 31.8.2023. Normaali koulutusmaksu on 1350 €. Jos osallistut koulutuksen Internship- tai Assistenttivaiheeseen, maksu on 1050 € (early bird -hinta), kun maksat viimeistään 31.8.2023 ja sen jälkeen 1150 €. Hinnat sisältävät 7 vrk ateriat, majoituksen ja koulutuksen.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Hengitysterapeutti -koulutus 1, 10.-17.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Ensimmäisen erän maksaminen tarkoittaa koulutusmaksuun sitoutumista. Maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan. Loppusuoritus maksetaan viimeistään viikko ennen koulutuksen alkua.

  RAHASTA KIINNI ???!!! Jos sinulla on pulaa rahasta ja silti todella haluat mukaan, ole yhteydessä meihin. Voimme esim. sopia maksamisesta pienemmissä osissa.

  ELONTULEN OSOITE :

  Hengitysterapeutti koulutuksen järjestäjänä toimii Elontuli Oy ja koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla, 90km päässä Helsingistä. Kurssikeskuksen katuosoite on Merkniementie 94 Karjalohja / Lohja.

  KOULUTTAJISTA:

  Pragita ja Sudeva (koulutusviikot 1 ja 3)
  Olemme kulkeneet syvähengityksen, tantran, musiikin ja meditaation tiellä yli 30 vuotta tiennäyttäjänämme intialainen mystikko Osho. Tämän itsetuntemusmatkan myötä olemme jo toistakymmentä vuotta jakaneet kokemustamme syvähengitys- ja tantrakursseilla myös muille. Olemme eläneet 27 vuotta uusioperhe-elämää ja ihmissuhdekoulua toistemme kanssa.

  Dwari Deutch (koulutusviikko 2)
  Dwari on työskennellyt terapeuttina jo yli 40 vuotta. Hänen erityisalueita ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitysterapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Dwarin työskentely ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit lukea hänestä lisää hänen nettisivuiltaan http://www.dwari-lifeskills.net.

  Tästä voit katsoa Diamond Breath koulutuksen esittelyvideon, joka on tehty Italiassa Osho Miastossa https://www.youtube.com/watch?v=7piVSfzIhCY&t=382s

  Jos kiinostuksesi herää, ota yhteyttä rohkeasti! Annamme mielellämme lisätietoa koulutuksesta.

  Lämpimästi Tervetuloa mukaan!!

  Lisätietoja: Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Osho Diamond Breath Therapist Training begins: Breathing into Life!
  17:00
  12/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  The Osho Diamond Breath Therapist training is a journey of growth towards self-discovery and wellbeing. You can join the training for a personal wellbeing purposes, or with a professional goal of becoming a qualified Breath Therapist in mind. You do not need any previous experience of power breathing. You learn to work with breath and bio-energy of the body. You get to know the therapeutic method for stress release, emotional awareness and inner transformation. This training is a powerful and life changing experience which will open and relax your body and mind!

  THE BREATH THERAPIST TRAINING HAS THREE PARTS:

  THE FIRST PART:

  Week 1: Breathing into Life
  Week 2: Being Born into Love
  Week 3: The Three Keys to Consciousness – In Finland this third week of training is focused on the theme of death

  In these three weeks you will experience a personal journey of growth and self-discovery. Through the Connected Deep Breathing Method, Bioenergetic Techniques and Active Meditations, you will release your body from tensions and emotional burdens.

  THE SECOND PART– INTERNSHIP: You will repeat the initial three weeks training. However, this time you will be partially a participant and partially assisting others. Furthermore, you will have a daily one-hour lecture on Body Types and on situations occurring within the training. You will also learn to lead and facilitate Active Meditations.

  THE THIRD PART– ASSISTANT TRAINING: You will again take part in the three weeks training process, but this time in the role of an Assistant. In this last part you will refine your skills through practice. You will also have meetings focusing on the dynamics within the group.

  THE THREE WEEKS OF THE TRAINING:

  Week 1: BREATHING INTO LIFE 10.-17.9.2023
  By Pragita and Sudeva

  During this first week we will be working on grounding the body. We will be opening the body through the powerful Connected Deep Breathing Technique, Body Therapy, Bioenergetic Exercises and Active Meditations. We will be releasing the body from stress and tensions. You will become aware of your breathing, its rhythm and variability. You will also become familiar with the four breathing centres within your body.

  Week 2: BEING BORN INTO LOVE
  By Dwari

  During this second week you will learn to use the Connected Deep Breathing Method to release traumas around birth and early stages of life. Through a healing rebirth experience you will learn a new way to create positive bonds in your relationships. You will develop a new kind of trust in life. Trough the Connected Deep Breathing Method you will rediscover the connection into the diaphragm and belly through breathing. Through rediscovering these connections, you will be able to allow the flow of sexual energy in your body, to enjoy a new kind of pleasure and love towards yourself and your body.

  Week 3: THE JOURNEY TO THE EXTREMES OF LIFE – THE TOUCH OF DEATH IN LIFE
  By Pragita and Sudeva

  This week, we’re exploring being in the edge of life. We start with prenatal time and fertilization. From there we continue our journey to the other extreme, to the gate of death.We learn to open up to the mystery of life and the potential gift that death can bring to our lives. Nothing can make it clearer; the importance of experiencing love, compassion and awareness in our lives, than the fact that we are not here forever.

  The skill of death is the ability to let go and live in the present moment as if it were our last moment. With this understanding, we are free to live to the fullest – free to breathe deeply. We know what is important and what is not. When we allow the awareness of mortality to guide us through life, it guides us toward who we really are and what is immortal in us.

  PRICE AND BOOKING:

  Price for the course is 1350 € (early bird 1250 € until 31.8.2023). Assistant or Internship price is 1150€ (early bird 1050 € until 31.8.2023). Price includes accommodation and food.

  Please ensure with us that there is still place available in the training. After confirmation book your place by paying the booking fee (300 €) / course fee. The price includes the training, meals and accommodation. The fee is non-refundable unless a medical certificate is provided.

  Bank info:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
  ADDRESS: Kauppakatu 13, 06100, Lohja, Finland
  Message: Breath Training 1: 10.-17.9.2023. If the payer is a company or another person, please write the name of the participant in the message field.

  By paying the full course fee / booking fee for the training you will be considered as attending and are liable for the full cost of the training. The full payment must be paid at least a weeks before the training starts. Please send us a message after you have paid. We will send a welcome-mail with practical info.

  SHORT OF THE MONEY ??? !!! If you are short of money and still really want to participate, please contact us. For example, we can agree you to pay in smaller installments.

  ELONTULI COURSE -CENTER:

  The Breath Therapist Training is held in Elontuli -course center immersed in nature next to the beautiful lake, about one hour drive southwest from Helsinki. The address is Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja), Finland.

  We will begin the training on Sunday 10 September at 5pm. The training ends on Sunday 17 September at 4pm.

  ABOUT THE FACILITATORS:

  Pragita and Sudeva: After academic life we have been walking on the way of the Deep Breathing, Tantra, Music and Meditation over 20 years inspired by indian mystic Osho. We have been living 23 years familylife and relationship school with each other. By walking this path of self-knowledge we have end up to share our journey and experience. We have been sharing already more than 15 years DeepBreathing- and TantraCourses. We are running Elontuli -course center (elontuli.fi) with amazing program available.

  Please do not hesitate to contact us for more information!

  You are warmly welcome to join the training!

  Pragita +358 (0)50 5575563 ja Sudeva +358 (0)50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

13
 • Hengitysterapeutti -koulutus alkaa! Viikko 1. Hengittäen Elämään!
  17:00
  13/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  Hengitysterapeutti -koulutus on itsetuntemukseen ja hyvinvointiin tähtäävä kasvuprosessi. Voit tehdä kunkin koulutusviikon vain omaa hyvinvointiasi ajatellen tai pätevöityä alan ammattilaiseksi. Et tarvitse minkäänlaista aikaisempaa kokemusta syvähengityksestä hypätäksesi mukaan näille elämää muuttaville viikoille!

  Kun keho aukeaa hengitykselle ja hengitys kulkee syvälle vatsan pohjaan saakka, vapaus ja nautinto kehossa on ennenkokematonta !!! Syvähengitys voimaannuttaa ja antaa energiaa. Se vie masennuksen ja ahdistuksen mennessään. Syvähengitys auttaa meitä palaamaan siksi kuka todella olemme. Lue lisää syvähengityksestä.

  HENGITYSTERAPEUTTI -KOULUTUKSESSA ON KOLME VAIHETTA

  ENSIMMÄINEN VAIHE:
  Viikko 1: Hengittäen Elämään
  Viikko 2: Syntyen Rakkauteen
  Viikko 3: Matka Elämän Äärille – Kuoleman Kosketuspinta Elämään

  Kun osallistut näille viikoille ensimmäistä kertaa, käyt läpi henkilökohtaista kasvu- ja itsetuntemusmatkaa. Vapautat kehoa emotionaalisesta kuormasta sekä jännityksistä syvähengityksen, bioenergetiikan ja aktiivisten meditaatioiden avulla.

  TOINEN VAIHE (INTERNSHIP): Käyt edellä mainitun kolmen viikon koulutusprosessin uudestaan. Olet osittain avustajan ja osittain osallistujan roolissa. Päivittäin on tunnin luento kehotyypeistä ja ryhmätilanteiden käsittelyä. Harjoittelet myös vetämään aktiivisia meditaatioita.

  KOLMAS VAIHE (ASSISTANT): Osallistut edellä mainittuun kolmen viikon koulutusprosessiin toimien koulutuksessa assistenttina. Se on työssä harjaantumisvaihe. Päivittäin on tunnin luento ryhmädynamiikasta ja hengitysterapeuttina toimimisesta.

  KOULUTUKSEN 3 VIIKKOA

  Viikko 1: HENGITTÄEN ELÄMÄÄN 7 vrk 10.-17.9.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen ensimmäisellä viikolla autamme kehoa maadoittumaan. Käytämme voimakasta syvähengitystä, kehoterapiaa, bioenergeettisiä harjoituksia ja aktiivisia meditaatioita hengityksen ja kehon avaamiseen. Vapautamme kehoa stressistä ja lihasjännityksistä. Opit tulemaan tietoiseksi hengityksestäsi, sen rytmistä ja vaihtelevuudesta.

  Viikko 2: SYNTYEN RAKKAUTEEN 7 vrk 4.-11.12.2023
  Kouluttajana Dwari

  Koulutuksen toisella viikolla opit käyttämään syvähengitystä syntymä- ja varhaisvaiheiden traumoista vapautumiseen. Parantavan syntymäkokemuksen myötä opit luomaan uudenlaisia positiivisia siteitä ihmissuhteissasi. Voit synnyttää uuden luottamuksen elämään. Syvähengityksen avulla löydät yhteyden pallea- ja vatsahengitykseen. Niiden avulla voit vapauttaa seksuaalienergian virtausta kehossasi. Löydät uutta nautintoa ja rakkautta itseäsi ja omaa kehoasi kohtaan.

  Viikko 3: MATKA ELÄMÄN ÄÄRILLE – KUOLEMAN KOSKETUSPINTA ELÄMÄÄN 7 vrk 30.10.-6.11.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen kolmannella viikolla tutkimme elämän äärillä olemista. Aloitamme syntymää edeltävästä ajasta ja hedelmöityksestä. Sieltä jatkamme matkaa toiseen ääripäähän kuoleman portille.

  Opimme avautumaan elämän arvoitukselle ja sille mahdolliselle lahjalle minkä kuolema voi tuoda elämäämme. Mikään ei voi tehdä selkeämmäksi rakkauden, myötätunnon ja tietoisuuden kokemisen tärkeyttä elämässämme kuin se tosiasia ettemme ole täällä ikuisesti.

  Kuolemisen taito on taitoa päästää irti ja elää läsnäolevassa hetkessä ikäänkuin se olisi viimeinen hetkemme. Tällä ymmärryksellä olemme vapaita elämään täysillä – vapaita hengittämään syvään ulos. Tiedämme mikä on tärkeää ja mikä ei. Kun sallimme tietoisuuden kuolevaisuudesta ohjata meitä läpi elämän, se ohjaa meidät kohti sitä keitä me todella olemme ja mikä on meissä kuolematonta.

  HINTA JA MAKSUYHTEYSTIEDOT:

  Ilmoittautuminen koulutuksen ensimmäiseen viikkoon (10.-17.9.2023) tapahtuu tarkistamalla ensin meiltä että koulutuksessa on tilaa ja maksamalla sen jälkeen koulutusmaksun ensimmäisen erän 300 € tai koko koulutusmasksun Elontulen tilille. Koulutusmaksu on 1250 €/koulutusviikko (early bird -hinta) kun maksat koulutusmaksun ensimmäisen erän tai koko koulutusmaksun viimeistään 31.8.2023. Normaali koulutusmaksu on 1350 €. Jos osallistut koulutuksen Internship- tai Assistenttivaiheeseen, maksu on 1050 € (early bird -hinta), kun maksat viimeistään 31.8.2023 ja sen jälkeen 1150 €. Hinnat sisältävät 7 vrk ateriat, majoituksen ja koulutuksen.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Hengitysterapeutti -koulutus 1, 10.-17.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Ensimmäisen erän maksaminen tarkoittaa koulutusmaksuun sitoutumista. Maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan. Loppusuoritus maksetaan viimeistään viikko ennen koulutuksen alkua.

  RAHASTA KIINNI ???!!! Jos sinulla on pulaa rahasta ja silti todella haluat mukaan, ole yhteydessä meihin. Voimme esim. sopia maksamisesta pienemmissä osissa.

  ELONTULEN OSOITE :

  Hengitysterapeutti koulutuksen järjestäjänä toimii Elontuli Oy ja koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla, 90km päässä Helsingistä. Kurssikeskuksen katuosoite on Merkniementie 94 Karjalohja / Lohja.

  KOULUTTAJISTA:

  Pragita ja Sudeva (koulutusviikot 1 ja 3)
  Olemme kulkeneet syvähengityksen, tantran, musiikin ja meditaation tiellä yli 30 vuotta tiennäyttäjänämme intialainen mystikko Osho. Tämän itsetuntemusmatkan myötä olemme jo toistakymmentä vuotta jakaneet kokemustamme syvähengitys- ja tantrakursseilla myös muille. Olemme eläneet 27 vuotta uusioperhe-elämää ja ihmissuhdekoulua toistemme kanssa.

  Dwari Deutch (koulutusviikko 2)
  Dwari on työskennellyt terapeuttina jo yli 40 vuotta. Hänen erityisalueita ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitysterapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Dwarin työskentely ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit lukea hänestä lisää hänen nettisivuiltaan http://www.dwari-lifeskills.net.

  Tästä voit katsoa Diamond Breath koulutuksen esittelyvideon, joka on tehty Italiassa Osho Miastossa https://www.youtube.com/watch?v=7piVSfzIhCY&t=382s

  Jos kiinostuksesi herää, ota yhteyttä rohkeasti! Annamme mielellämme lisätietoa koulutuksesta.

  Lämpimästi Tervetuloa mukaan!!

  Lisätietoja: Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Osho Diamond Breath Therapist Training begins: Breathing into Life!
  17:00
  13/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  The Osho Diamond Breath Therapist training is a journey of growth towards self-discovery and wellbeing. You can join the training for a personal wellbeing purposes, or with a professional goal of becoming a qualified Breath Therapist in mind. You do not need any previous experience of power breathing. You learn to work with breath and bio-energy of the body. You get to know the therapeutic method for stress release, emotional awareness and inner transformation. This training is a powerful and life changing experience which will open and relax your body and mind!

  THE BREATH THERAPIST TRAINING HAS THREE PARTS:

  THE FIRST PART:

  Week 1: Breathing into Life
  Week 2: Being Born into Love
  Week 3: The Three Keys to Consciousness – In Finland this third week of training is focused on the theme of death

  In these three weeks you will experience a personal journey of growth and self-discovery. Through the Connected Deep Breathing Method, Bioenergetic Techniques and Active Meditations, you will release your body from tensions and emotional burdens.

  THE SECOND PART– INTERNSHIP: You will repeat the initial three weeks training. However, this time you will be partially a participant and partially assisting others. Furthermore, you will have a daily one-hour lecture on Body Types and on situations occurring within the training. You will also learn to lead and facilitate Active Meditations.

  THE THIRD PART– ASSISTANT TRAINING: You will again take part in the three weeks training process, but this time in the role of an Assistant. In this last part you will refine your skills through practice. You will also have meetings focusing on the dynamics within the group.

  THE THREE WEEKS OF THE TRAINING:

  Week 1: BREATHING INTO LIFE 10.-17.9.2023
  By Pragita and Sudeva

  During this first week we will be working on grounding the body. We will be opening the body through the powerful Connected Deep Breathing Technique, Body Therapy, Bioenergetic Exercises and Active Meditations. We will be releasing the body from stress and tensions. You will become aware of your breathing, its rhythm and variability. You will also become familiar with the four breathing centres within your body.

  Week 2: BEING BORN INTO LOVE
  By Dwari

  During this second week you will learn to use the Connected Deep Breathing Method to release traumas around birth and early stages of life. Through a healing rebirth experience you will learn a new way to create positive bonds in your relationships. You will develop a new kind of trust in life. Trough the Connected Deep Breathing Method you will rediscover the connection into the diaphragm and belly through breathing. Through rediscovering these connections, you will be able to allow the flow of sexual energy in your body, to enjoy a new kind of pleasure and love towards yourself and your body.

  Week 3: THE JOURNEY TO THE EXTREMES OF LIFE – THE TOUCH OF DEATH IN LIFE
  By Pragita and Sudeva

  This week, we’re exploring being in the edge of life. We start with prenatal time and fertilization. From there we continue our journey to the other extreme, to the gate of death.We learn to open up to the mystery of life and the potential gift that death can bring to our lives. Nothing can make it clearer; the importance of experiencing love, compassion and awareness in our lives, than the fact that we are not here forever.

  The skill of death is the ability to let go and live in the present moment as if it were our last moment. With this understanding, we are free to live to the fullest – free to breathe deeply. We know what is important and what is not. When we allow the awareness of mortality to guide us through life, it guides us toward who we really are and what is immortal in us.

  PRICE AND BOOKING:

  Price for the course is 1350 € (early bird 1250 € until 31.8.2023). Assistant or Internship price is 1150€ (early bird 1050 € until 31.8.2023). Price includes accommodation and food.

  Please ensure with us that there is still place available in the training. After confirmation book your place by paying the booking fee (300 €) / course fee. The price includes the training, meals and accommodation. The fee is non-refundable unless a medical certificate is provided.

  Bank info:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
  ADDRESS: Kauppakatu 13, 06100, Lohja, Finland
  Message: Breath Training 1: 10.-17.9.2023. If the payer is a company or another person, please write the name of the participant in the message field.

  By paying the full course fee / booking fee for the training you will be considered as attending and are liable for the full cost of the training. The full payment must be paid at least a weeks before the training starts. Please send us a message after you have paid. We will send a welcome-mail with practical info.

  SHORT OF THE MONEY ??? !!! If you are short of money and still really want to participate, please contact us. For example, we can agree you to pay in smaller installments.

  ELONTULI COURSE -CENTER:

  The Breath Therapist Training is held in Elontuli -course center immersed in nature next to the beautiful lake, about one hour drive southwest from Helsinki. The address is Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja), Finland.

  We will begin the training on Sunday 10 September at 5pm. The training ends on Sunday 17 September at 4pm.

  ABOUT THE FACILITATORS:

  Pragita and Sudeva: After academic life we have been walking on the way of the Deep Breathing, Tantra, Music and Meditation over 20 years inspired by indian mystic Osho. We have been living 23 years familylife and relationship school with each other. By walking this path of self-knowledge we have end up to share our journey and experience. We have been sharing already more than 15 years DeepBreathing- and TantraCourses. We are running Elontuli -course center (elontuli.fi) with amazing program available.

  Please do not hesitate to contact us for more information!

  You are warmly welcome to join the training!

  Pragita +358 (0)50 5575563 ja Sudeva +358 (0)50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

14
 • Hengitysterapeutti -koulutus alkaa! Viikko 1. Hengittäen Elämään!
  17:00
  14/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  Hengitysterapeutti -koulutus on itsetuntemukseen ja hyvinvointiin tähtäävä kasvuprosessi. Voit tehdä kunkin koulutusviikon vain omaa hyvinvointiasi ajatellen tai pätevöityä alan ammattilaiseksi. Et tarvitse minkäänlaista aikaisempaa kokemusta syvähengityksestä hypätäksesi mukaan näille elämää muuttaville viikoille!

  Kun keho aukeaa hengitykselle ja hengitys kulkee syvälle vatsan pohjaan saakka, vapaus ja nautinto kehossa on ennenkokematonta !!! Syvähengitys voimaannuttaa ja antaa energiaa. Se vie masennuksen ja ahdistuksen mennessään. Syvähengitys auttaa meitä palaamaan siksi kuka todella olemme. Lue lisää syvähengityksestä.

  HENGITYSTERAPEUTTI -KOULUTUKSESSA ON KOLME VAIHETTA

  ENSIMMÄINEN VAIHE:
  Viikko 1: Hengittäen Elämään
  Viikko 2: Syntyen Rakkauteen
  Viikko 3: Matka Elämän Äärille – Kuoleman Kosketuspinta Elämään

  Kun osallistut näille viikoille ensimmäistä kertaa, käyt läpi henkilökohtaista kasvu- ja itsetuntemusmatkaa. Vapautat kehoa emotionaalisesta kuormasta sekä jännityksistä syvähengityksen, bioenergetiikan ja aktiivisten meditaatioiden avulla.

  TOINEN VAIHE (INTERNSHIP): Käyt edellä mainitun kolmen viikon koulutusprosessin uudestaan. Olet osittain avustajan ja osittain osallistujan roolissa. Päivittäin on tunnin luento kehotyypeistä ja ryhmätilanteiden käsittelyä. Harjoittelet myös vetämään aktiivisia meditaatioita.

  KOLMAS VAIHE (ASSISTANT): Osallistut edellä mainittuun kolmen viikon koulutusprosessiin toimien koulutuksessa assistenttina. Se on työssä harjaantumisvaihe. Päivittäin on tunnin luento ryhmädynamiikasta ja hengitysterapeuttina toimimisesta.

  KOULUTUKSEN 3 VIIKKOA

  Viikko 1: HENGITTÄEN ELÄMÄÄN 7 vrk 10.-17.9.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen ensimmäisellä viikolla autamme kehoa maadoittumaan. Käytämme voimakasta syvähengitystä, kehoterapiaa, bioenergeettisiä harjoituksia ja aktiivisia meditaatioita hengityksen ja kehon avaamiseen. Vapautamme kehoa stressistä ja lihasjännityksistä. Opit tulemaan tietoiseksi hengityksestäsi, sen rytmistä ja vaihtelevuudesta.

  Viikko 2: SYNTYEN RAKKAUTEEN 7 vrk 4.-11.12.2023
  Kouluttajana Dwari

  Koulutuksen toisella viikolla opit käyttämään syvähengitystä syntymä- ja varhaisvaiheiden traumoista vapautumiseen. Parantavan syntymäkokemuksen myötä opit luomaan uudenlaisia positiivisia siteitä ihmissuhteissasi. Voit synnyttää uuden luottamuksen elämään. Syvähengityksen avulla löydät yhteyden pallea- ja vatsahengitykseen. Niiden avulla voit vapauttaa seksuaalienergian virtausta kehossasi. Löydät uutta nautintoa ja rakkautta itseäsi ja omaa kehoasi kohtaan.

  Viikko 3: MATKA ELÄMÄN ÄÄRILLE – KUOLEMAN KOSKETUSPINTA ELÄMÄÄN 7 vrk 30.10.-6.11.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen kolmannella viikolla tutkimme elämän äärillä olemista. Aloitamme syntymää edeltävästä ajasta ja hedelmöityksestä. Sieltä jatkamme matkaa toiseen ääripäähän kuoleman portille.

  Opimme avautumaan elämän arvoitukselle ja sille mahdolliselle lahjalle minkä kuolema voi tuoda elämäämme. Mikään ei voi tehdä selkeämmäksi rakkauden, myötätunnon ja tietoisuuden kokemisen tärkeyttä elämässämme kuin se tosiasia ettemme ole täällä ikuisesti.

  Kuolemisen taito on taitoa päästää irti ja elää läsnäolevassa hetkessä ikäänkuin se olisi viimeinen hetkemme. Tällä ymmärryksellä olemme vapaita elämään täysillä – vapaita hengittämään syvään ulos. Tiedämme mikä on tärkeää ja mikä ei. Kun sallimme tietoisuuden kuolevaisuudesta ohjata meitä läpi elämän, se ohjaa meidät kohti sitä keitä me todella olemme ja mikä on meissä kuolematonta.

  HINTA JA MAKSUYHTEYSTIEDOT:

  Ilmoittautuminen koulutuksen ensimmäiseen viikkoon (10.-17.9.2023) tapahtuu tarkistamalla ensin meiltä että koulutuksessa on tilaa ja maksamalla sen jälkeen koulutusmaksun ensimmäisen erän 300 € tai koko koulutusmasksun Elontulen tilille. Koulutusmaksu on 1250 €/koulutusviikko (early bird -hinta) kun maksat koulutusmaksun ensimmäisen erän tai koko koulutusmaksun viimeistään 31.8.2023. Normaali koulutusmaksu on 1350 €. Jos osallistut koulutuksen Internship- tai Assistenttivaiheeseen, maksu on 1050 € (early bird -hinta), kun maksat viimeistään 31.8.2023 ja sen jälkeen 1150 €. Hinnat sisältävät 7 vrk ateriat, majoituksen ja koulutuksen.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Hengitysterapeutti -koulutus 1, 10.-17.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Ensimmäisen erän maksaminen tarkoittaa koulutusmaksuun sitoutumista. Maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan. Loppusuoritus maksetaan viimeistään viikko ennen koulutuksen alkua.

  RAHASTA KIINNI ???!!! Jos sinulla on pulaa rahasta ja silti todella haluat mukaan, ole yhteydessä meihin. Voimme esim. sopia maksamisesta pienemmissä osissa.

  ELONTULEN OSOITE :

  Hengitysterapeutti koulutuksen järjestäjänä toimii Elontuli Oy ja koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla, 90km päässä Helsingistä. Kurssikeskuksen katuosoite on Merkniementie 94 Karjalohja / Lohja.

  KOULUTTAJISTA:

  Pragita ja Sudeva (koulutusviikot 1 ja 3)
  Olemme kulkeneet syvähengityksen, tantran, musiikin ja meditaation tiellä yli 30 vuotta tiennäyttäjänämme intialainen mystikko Osho. Tämän itsetuntemusmatkan myötä olemme jo toistakymmentä vuotta jakaneet kokemustamme syvähengitys- ja tantrakursseilla myös muille. Olemme eläneet 27 vuotta uusioperhe-elämää ja ihmissuhdekoulua toistemme kanssa.

  Dwari Deutch (koulutusviikko 2)
  Dwari on työskennellyt terapeuttina jo yli 40 vuotta. Hänen erityisalueita ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitysterapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Dwarin työskentely ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit lukea hänestä lisää hänen nettisivuiltaan http://www.dwari-lifeskills.net.

  Tästä voit katsoa Diamond Breath koulutuksen esittelyvideon, joka on tehty Italiassa Osho Miastossa https://www.youtube.com/watch?v=7piVSfzIhCY&t=382s

  Jos kiinostuksesi herää, ota yhteyttä rohkeasti! Annamme mielellämme lisätietoa koulutuksesta.

  Lämpimästi Tervetuloa mukaan!!

  Lisätietoja: Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Osho Diamond Breath Therapist Training begins: Breathing into Life!
  17:00
  14/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  The Osho Diamond Breath Therapist training is a journey of growth towards self-discovery and wellbeing. You can join the training for a personal wellbeing purposes, or with a professional goal of becoming a qualified Breath Therapist in mind. You do not need any previous experience of power breathing. You learn to work with breath and bio-energy of the body. You get to know the therapeutic method for stress release, emotional awareness and inner transformation. This training is a powerful and life changing experience which will open and relax your body and mind!

  THE BREATH THERAPIST TRAINING HAS THREE PARTS:

  THE FIRST PART:

  Week 1: Breathing into Life
  Week 2: Being Born into Love
  Week 3: The Three Keys to Consciousness – In Finland this third week of training is focused on the theme of death

  In these three weeks you will experience a personal journey of growth and self-discovery. Through the Connected Deep Breathing Method, Bioenergetic Techniques and Active Meditations, you will release your body from tensions and emotional burdens.

  THE SECOND PART– INTERNSHIP: You will repeat the initial three weeks training. However, this time you will be partially a participant and partially assisting others. Furthermore, you will have a daily one-hour lecture on Body Types and on situations occurring within the training. You will also learn to lead and facilitate Active Meditations.

  THE THIRD PART– ASSISTANT TRAINING: You will again take part in the three weeks training process, but this time in the role of an Assistant. In this last part you will refine your skills through practice. You will also have meetings focusing on the dynamics within the group.

  THE THREE WEEKS OF THE TRAINING:

  Week 1: BREATHING INTO LIFE 10.-17.9.2023
  By Pragita and Sudeva

  During this first week we will be working on grounding the body. We will be opening the body through the powerful Connected Deep Breathing Technique, Body Therapy, Bioenergetic Exercises and Active Meditations. We will be releasing the body from stress and tensions. You will become aware of your breathing, its rhythm and variability. You will also become familiar with the four breathing centres within your body.

  Week 2: BEING BORN INTO LOVE
  By Dwari

  During this second week you will learn to use the Connected Deep Breathing Method to release traumas around birth and early stages of life. Through a healing rebirth experience you will learn a new way to create positive bonds in your relationships. You will develop a new kind of trust in life. Trough the Connected Deep Breathing Method you will rediscover the connection into the diaphragm and belly through breathing. Through rediscovering these connections, you will be able to allow the flow of sexual energy in your body, to enjoy a new kind of pleasure and love towards yourself and your body.

  Week 3: THE JOURNEY TO THE EXTREMES OF LIFE – THE TOUCH OF DEATH IN LIFE
  By Pragita and Sudeva

  This week, we’re exploring being in the edge of life. We start with prenatal time and fertilization. From there we continue our journey to the other extreme, to the gate of death.We learn to open up to the mystery of life and the potential gift that death can bring to our lives. Nothing can make it clearer; the importance of experiencing love, compassion and awareness in our lives, than the fact that we are not here forever.

  The skill of death is the ability to let go and live in the present moment as if it were our last moment. With this understanding, we are free to live to the fullest – free to breathe deeply. We know what is important and what is not. When we allow the awareness of mortality to guide us through life, it guides us toward who we really are and what is immortal in us.

  PRICE AND BOOKING:

  Price for the course is 1350 € (early bird 1250 € until 31.8.2023). Assistant or Internship price is 1150€ (early bird 1050 € until 31.8.2023). Price includes accommodation and food.

  Please ensure with us that there is still place available in the training. After confirmation book your place by paying the booking fee (300 €) / course fee. The price includes the training, meals and accommodation. The fee is non-refundable unless a medical certificate is provided.

  Bank info:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
  ADDRESS: Kauppakatu 13, 06100, Lohja, Finland
  Message: Breath Training 1: 10.-17.9.2023. If the payer is a company or another person, please write the name of the participant in the message field.

  By paying the full course fee / booking fee for the training you will be considered as attending and are liable for the full cost of the training. The full payment must be paid at least a weeks before the training starts. Please send us a message after you have paid. We will send a welcome-mail with practical info.

  SHORT OF THE MONEY ??? !!! If you are short of money and still really want to participate, please contact us. For example, we can agree you to pay in smaller installments.

  ELONTULI COURSE -CENTER:

  The Breath Therapist Training is held in Elontuli -course center immersed in nature next to the beautiful lake, about one hour drive southwest from Helsinki. The address is Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja), Finland.

  We will begin the training on Sunday 10 September at 5pm. The training ends on Sunday 17 September at 4pm.

  ABOUT THE FACILITATORS:

  Pragita and Sudeva: After academic life we have been walking on the way of the Deep Breathing, Tantra, Music and Meditation over 20 years inspired by indian mystic Osho. We have been living 23 years familylife and relationship school with each other. By walking this path of self-knowledge we have end up to share our journey and experience. We have been sharing already more than 15 years DeepBreathing- and TantraCourses. We are running Elontuli -course center (elontuli.fi) with amazing program available.

  Please do not hesitate to contact us for more information!

  You are warmly welcome to join the training!

  Pragita +358 (0)50 5575563 ja Sudeva +358 (0)50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

15
 • Hengitysterapeutti -koulutus alkaa! Viikko 1. Hengittäen Elämään!
  17:00
  15/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  Hengitysterapeutti -koulutus on itsetuntemukseen ja hyvinvointiin tähtäävä kasvuprosessi. Voit tehdä kunkin koulutusviikon vain omaa hyvinvointiasi ajatellen tai pätevöityä alan ammattilaiseksi. Et tarvitse minkäänlaista aikaisempaa kokemusta syvähengityksestä hypätäksesi mukaan näille elämää muuttaville viikoille!

  Kun keho aukeaa hengitykselle ja hengitys kulkee syvälle vatsan pohjaan saakka, vapaus ja nautinto kehossa on ennenkokematonta !!! Syvähengitys voimaannuttaa ja antaa energiaa. Se vie masennuksen ja ahdistuksen mennessään. Syvähengitys auttaa meitä palaamaan siksi kuka todella olemme. Lue lisää syvähengityksestä.

  HENGITYSTERAPEUTTI -KOULUTUKSESSA ON KOLME VAIHETTA

  ENSIMMÄINEN VAIHE:
  Viikko 1: Hengittäen Elämään
  Viikko 2: Syntyen Rakkauteen
  Viikko 3: Matka Elämän Äärille – Kuoleman Kosketuspinta Elämään

  Kun osallistut näille viikoille ensimmäistä kertaa, käyt läpi henkilökohtaista kasvu- ja itsetuntemusmatkaa. Vapautat kehoa emotionaalisesta kuormasta sekä jännityksistä syvähengityksen, bioenergetiikan ja aktiivisten meditaatioiden avulla.

  TOINEN VAIHE (INTERNSHIP): Käyt edellä mainitun kolmen viikon koulutusprosessin uudestaan. Olet osittain avustajan ja osittain osallistujan roolissa. Päivittäin on tunnin luento kehotyypeistä ja ryhmätilanteiden käsittelyä. Harjoittelet myös vetämään aktiivisia meditaatioita.

  KOLMAS VAIHE (ASSISTANT): Osallistut edellä mainittuun kolmen viikon koulutusprosessiin toimien koulutuksessa assistenttina. Se on työssä harjaantumisvaihe. Päivittäin on tunnin luento ryhmädynamiikasta ja hengitysterapeuttina toimimisesta.

  KOULUTUKSEN 3 VIIKKOA

  Viikko 1: HENGITTÄEN ELÄMÄÄN 7 vrk 10.-17.9.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen ensimmäisellä viikolla autamme kehoa maadoittumaan. Käytämme voimakasta syvähengitystä, kehoterapiaa, bioenergeettisiä harjoituksia ja aktiivisia meditaatioita hengityksen ja kehon avaamiseen. Vapautamme kehoa stressistä ja lihasjännityksistä. Opit tulemaan tietoiseksi hengityksestäsi, sen rytmistä ja vaihtelevuudesta.

  Viikko 2: SYNTYEN RAKKAUTEEN 7 vrk 4.-11.12.2023
  Kouluttajana Dwari

  Koulutuksen toisella viikolla opit käyttämään syvähengitystä syntymä- ja varhaisvaiheiden traumoista vapautumiseen. Parantavan syntymäkokemuksen myötä opit luomaan uudenlaisia positiivisia siteitä ihmissuhteissasi. Voit synnyttää uuden luottamuksen elämään. Syvähengityksen avulla löydät yhteyden pallea- ja vatsahengitykseen. Niiden avulla voit vapauttaa seksuaalienergian virtausta kehossasi. Löydät uutta nautintoa ja rakkautta itseäsi ja omaa kehoasi kohtaan.

  Viikko 3: MATKA ELÄMÄN ÄÄRILLE – KUOLEMAN KOSKETUSPINTA ELÄMÄÄN 7 vrk 30.10.-6.11.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen kolmannella viikolla tutkimme elämän äärillä olemista. Aloitamme syntymää edeltävästä ajasta ja hedelmöityksestä. Sieltä jatkamme matkaa toiseen ääripäähän kuoleman portille.

  Opimme avautumaan elämän arvoitukselle ja sille mahdolliselle lahjalle minkä kuolema voi tuoda elämäämme. Mikään ei voi tehdä selkeämmäksi rakkauden, myötätunnon ja tietoisuuden kokemisen tärkeyttä elämässämme kuin se tosiasia ettemme ole täällä ikuisesti.

  Kuolemisen taito on taitoa päästää irti ja elää läsnäolevassa hetkessä ikäänkuin se olisi viimeinen hetkemme. Tällä ymmärryksellä olemme vapaita elämään täysillä – vapaita hengittämään syvään ulos. Tiedämme mikä on tärkeää ja mikä ei. Kun sallimme tietoisuuden kuolevaisuudesta ohjata meitä läpi elämän, se ohjaa meidät kohti sitä keitä me todella olemme ja mikä on meissä kuolematonta.

  HINTA JA MAKSUYHTEYSTIEDOT:

  Ilmoittautuminen koulutuksen ensimmäiseen viikkoon (10.-17.9.2023) tapahtuu tarkistamalla ensin meiltä että koulutuksessa on tilaa ja maksamalla sen jälkeen koulutusmaksun ensimmäisen erän 300 € tai koko koulutusmasksun Elontulen tilille. Koulutusmaksu on 1250 €/koulutusviikko (early bird -hinta) kun maksat koulutusmaksun ensimmäisen erän tai koko koulutusmaksun viimeistään 31.8.2023. Normaali koulutusmaksu on 1350 €. Jos osallistut koulutuksen Internship- tai Assistenttivaiheeseen, maksu on 1050 € (early bird -hinta), kun maksat viimeistään 31.8.2023 ja sen jälkeen 1150 €. Hinnat sisältävät 7 vrk ateriat, majoituksen ja koulutuksen.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Hengitysterapeutti -koulutus 1, 10.-17.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Ensimmäisen erän maksaminen tarkoittaa koulutusmaksuun sitoutumista. Maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan. Loppusuoritus maksetaan viimeistään viikko ennen koulutuksen alkua.

  RAHASTA KIINNI ???!!! Jos sinulla on pulaa rahasta ja silti todella haluat mukaan, ole yhteydessä meihin. Voimme esim. sopia maksamisesta pienemmissä osissa.

  ELONTULEN OSOITE :

  Hengitysterapeutti koulutuksen järjestäjänä toimii Elontuli Oy ja koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla, 90km päässä Helsingistä. Kurssikeskuksen katuosoite on Merkniementie 94 Karjalohja / Lohja.

  KOULUTTAJISTA:

  Pragita ja Sudeva (koulutusviikot 1 ja 3)
  Olemme kulkeneet syvähengityksen, tantran, musiikin ja meditaation tiellä yli 30 vuotta tiennäyttäjänämme intialainen mystikko Osho. Tämän itsetuntemusmatkan myötä olemme jo toistakymmentä vuotta jakaneet kokemustamme syvähengitys- ja tantrakursseilla myös muille. Olemme eläneet 27 vuotta uusioperhe-elämää ja ihmissuhdekoulua toistemme kanssa.

  Dwari Deutch (koulutusviikko 2)
  Dwari on työskennellyt terapeuttina jo yli 40 vuotta. Hänen erityisalueita ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitysterapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Dwarin työskentely ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit lukea hänestä lisää hänen nettisivuiltaan http://www.dwari-lifeskills.net.

  Tästä voit katsoa Diamond Breath koulutuksen esittelyvideon, joka on tehty Italiassa Osho Miastossa https://www.youtube.com/watch?v=7piVSfzIhCY&t=382s

  Jos kiinostuksesi herää, ota yhteyttä rohkeasti! Annamme mielellämme lisätietoa koulutuksesta.

  Lämpimästi Tervetuloa mukaan!!

  Lisätietoja: Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Osho Diamond Breath Therapist Training begins: Breathing into Life!
  17:00
  15/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  The Osho Diamond Breath Therapist training is a journey of growth towards self-discovery and wellbeing. You can join the training for a personal wellbeing purposes, or with a professional goal of becoming a qualified Breath Therapist in mind. You do not need any previous experience of power breathing. You learn to work with breath and bio-energy of the body. You get to know the therapeutic method for stress release, emotional awareness and inner transformation. This training is a powerful and life changing experience which will open and relax your body and mind!

  THE BREATH THERAPIST TRAINING HAS THREE PARTS:

  THE FIRST PART:

  Week 1: Breathing into Life
  Week 2: Being Born into Love
  Week 3: The Three Keys to Consciousness – In Finland this third week of training is focused on the theme of death

  In these three weeks you will experience a personal journey of growth and self-discovery. Through the Connected Deep Breathing Method, Bioenergetic Techniques and Active Meditations, you will release your body from tensions and emotional burdens.

  THE SECOND PART– INTERNSHIP: You will repeat the initial three weeks training. However, this time you will be partially a participant and partially assisting others. Furthermore, you will have a daily one-hour lecture on Body Types and on situations occurring within the training. You will also learn to lead and facilitate Active Meditations.

  THE THIRD PART– ASSISTANT TRAINING: You will again take part in the three weeks training process, but this time in the role of an Assistant. In this last part you will refine your skills through practice. You will also have meetings focusing on the dynamics within the group.

  THE THREE WEEKS OF THE TRAINING:

  Week 1: BREATHING INTO LIFE 10.-17.9.2023
  By Pragita and Sudeva

  During this first week we will be working on grounding the body. We will be opening the body through the powerful Connected Deep Breathing Technique, Body Therapy, Bioenergetic Exercises and Active Meditations. We will be releasing the body from stress and tensions. You will become aware of your breathing, its rhythm and variability. You will also become familiar with the four breathing centres within your body.

  Week 2: BEING BORN INTO LOVE
  By Dwari

  During this second week you will learn to use the Connected Deep Breathing Method to release traumas around birth and early stages of life. Through a healing rebirth experience you will learn a new way to create positive bonds in your relationships. You will develop a new kind of trust in life. Trough the Connected Deep Breathing Method you will rediscover the connection into the diaphragm and belly through breathing. Through rediscovering these connections, you will be able to allow the flow of sexual energy in your body, to enjoy a new kind of pleasure and love towards yourself and your body.

  Week 3: THE JOURNEY TO THE EXTREMES OF LIFE – THE TOUCH OF DEATH IN LIFE
  By Pragita and Sudeva

  This week, we’re exploring being in the edge of life. We start with prenatal time and fertilization. From there we continue our journey to the other extreme, to the gate of death.We learn to open up to the mystery of life and the potential gift that death can bring to our lives. Nothing can make it clearer; the importance of experiencing love, compassion and awareness in our lives, than the fact that we are not here forever.

  The skill of death is the ability to let go and live in the present moment as if it were our last moment. With this understanding, we are free to live to the fullest – free to breathe deeply. We know what is important and what is not. When we allow the awareness of mortality to guide us through life, it guides us toward who we really are and what is immortal in us.

  PRICE AND BOOKING:

  Price for the course is 1350 € (early bird 1250 € until 31.8.2023). Assistant or Internship price is 1150€ (early bird 1050 € until 31.8.2023). Price includes accommodation and food.

  Please ensure with us that there is still place available in the training. After confirmation book your place by paying the booking fee (300 €) / course fee. The price includes the training, meals and accommodation. The fee is non-refundable unless a medical certificate is provided.

  Bank info:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
  ADDRESS: Kauppakatu 13, 06100, Lohja, Finland
  Message: Breath Training 1: 10.-17.9.2023. If the payer is a company or another person, please write the name of the participant in the message field.

  By paying the full course fee / booking fee for the training you will be considered as attending and are liable for the full cost of the training. The full payment must be paid at least a weeks before the training starts. Please send us a message after you have paid. We will send a welcome-mail with practical info.

  SHORT OF THE MONEY ??? !!! If you are short of money and still really want to participate, please contact us. For example, we can agree you to pay in smaller installments.

  ELONTULI COURSE -CENTER:

  The Breath Therapist Training is held in Elontuli -course center immersed in nature next to the beautiful lake, about one hour drive southwest from Helsinki. The address is Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja), Finland.

  We will begin the training on Sunday 10 September at 5pm. The training ends on Sunday 17 September at 4pm.

  ABOUT THE FACILITATORS:

  Pragita and Sudeva: After academic life we have been walking on the way of the Deep Breathing, Tantra, Music and Meditation over 20 years inspired by indian mystic Osho. We have been living 23 years familylife and relationship school with each other. By walking this path of self-knowledge we have end up to share our journey and experience. We have been sharing already more than 15 years DeepBreathing- and TantraCourses. We are running Elontuli -course center (elontuli.fi) with amazing program available.

  Please do not hesitate to contact us for more information!

  You are warmly welcome to join the training!

  Pragita +358 (0)50 5575563 ja Sudeva +358 (0)50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

16
 • Hengitysterapeutti -koulutus alkaa! Viikko 1. Hengittäen Elämään!
  17:00
  16/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  Hengitysterapeutti -koulutus on itsetuntemukseen ja hyvinvointiin tähtäävä kasvuprosessi. Voit tehdä kunkin koulutusviikon vain omaa hyvinvointiasi ajatellen tai pätevöityä alan ammattilaiseksi. Et tarvitse minkäänlaista aikaisempaa kokemusta syvähengityksestä hypätäksesi mukaan näille elämää muuttaville viikoille!

  Kun keho aukeaa hengitykselle ja hengitys kulkee syvälle vatsan pohjaan saakka, vapaus ja nautinto kehossa on ennenkokematonta !!! Syvähengitys voimaannuttaa ja antaa energiaa. Se vie masennuksen ja ahdistuksen mennessään. Syvähengitys auttaa meitä palaamaan siksi kuka todella olemme. Lue lisää syvähengityksestä.

  HENGITYSTERAPEUTTI -KOULUTUKSESSA ON KOLME VAIHETTA

  ENSIMMÄINEN VAIHE:
  Viikko 1: Hengittäen Elämään
  Viikko 2: Syntyen Rakkauteen
  Viikko 3: Matka Elämän Äärille – Kuoleman Kosketuspinta Elämään

  Kun osallistut näille viikoille ensimmäistä kertaa, käyt läpi henkilökohtaista kasvu- ja itsetuntemusmatkaa. Vapautat kehoa emotionaalisesta kuormasta sekä jännityksistä syvähengityksen, bioenergetiikan ja aktiivisten meditaatioiden avulla.

  TOINEN VAIHE (INTERNSHIP): Käyt edellä mainitun kolmen viikon koulutusprosessin uudestaan. Olet osittain avustajan ja osittain osallistujan roolissa. Päivittäin on tunnin luento kehotyypeistä ja ryhmätilanteiden käsittelyä. Harjoittelet myös vetämään aktiivisia meditaatioita.

  KOLMAS VAIHE (ASSISTANT): Osallistut edellä mainittuun kolmen viikon koulutusprosessiin toimien koulutuksessa assistenttina. Se on työssä harjaantumisvaihe. Päivittäin on tunnin luento ryhmädynamiikasta ja hengitysterapeuttina toimimisesta.

  KOULUTUKSEN 3 VIIKKOA

  Viikko 1: HENGITTÄEN ELÄMÄÄN 7 vrk 10.-17.9.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen ensimmäisellä viikolla autamme kehoa maadoittumaan. Käytämme voimakasta syvähengitystä, kehoterapiaa, bioenergeettisiä harjoituksia ja aktiivisia meditaatioita hengityksen ja kehon avaamiseen. Vapautamme kehoa stressistä ja lihasjännityksistä. Opit tulemaan tietoiseksi hengityksestäsi, sen rytmistä ja vaihtelevuudesta.

  Viikko 2: SYNTYEN RAKKAUTEEN 7 vrk 4.-11.12.2023
  Kouluttajana Dwari

  Koulutuksen toisella viikolla opit käyttämään syvähengitystä syntymä- ja varhaisvaiheiden traumoista vapautumiseen. Parantavan syntymäkokemuksen myötä opit luomaan uudenlaisia positiivisia siteitä ihmissuhteissasi. Voit synnyttää uuden luottamuksen elämään. Syvähengityksen avulla löydät yhteyden pallea- ja vatsahengitykseen. Niiden avulla voit vapauttaa seksuaalienergian virtausta kehossasi. Löydät uutta nautintoa ja rakkautta itseäsi ja omaa kehoasi kohtaan.

  Viikko 3: MATKA ELÄMÄN ÄÄRILLE – KUOLEMAN KOSKETUSPINTA ELÄMÄÄN 7 vrk 30.10.-6.11.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen kolmannella viikolla tutkimme elämän äärillä olemista. Aloitamme syntymää edeltävästä ajasta ja hedelmöityksestä. Sieltä jatkamme matkaa toiseen ääripäähän kuoleman portille.

  Opimme avautumaan elämän arvoitukselle ja sille mahdolliselle lahjalle minkä kuolema voi tuoda elämäämme. Mikään ei voi tehdä selkeämmäksi rakkauden, myötätunnon ja tietoisuuden kokemisen tärkeyttä elämässämme kuin se tosiasia ettemme ole täällä ikuisesti.

  Kuolemisen taito on taitoa päästää irti ja elää läsnäolevassa hetkessä ikäänkuin se olisi viimeinen hetkemme. Tällä ymmärryksellä olemme vapaita elämään täysillä – vapaita hengittämään syvään ulos. Tiedämme mikä on tärkeää ja mikä ei. Kun sallimme tietoisuuden kuolevaisuudesta ohjata meitä läpi elämän, se ohjaa meidät kohti sitä keitä me todella olemme ja mikä on meissä kuolematonta.

  HINTA JA MAKSUYHTEYSTIEDOT:

  Ilmoittautuminen koulutuksen ensimmäiseen viikkoon (10.-17.9.2023) tapahtuu tarkistamalla ensin meiltä että koulutuksessa on tilaa ja maksamalla sen jälkeen koulutusmaksun ensimmäisen erän 300 € tai koko koulutusmasksun Elontulen tilille. Koulutusmaksu on 1250 €/koulutusviikko (early bird -hinta) kun maksat koulutusmaksun ensimmäisen erän tai koko koulutusmaksun viimeistään 31.8.2023. Normaali koulutusmaksu on 1350 €. Jos osallistut koulutuksen Internship- tai Assistenttivaiheeseen, maksu on 1050 € (early bird -hinta), kun maksat viimeistään 31.8.2023 ja sen jälkeen 1150 €. Hinnat sisältävät 7 vrk ateriat, majoituksen ja koulutuksen.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Hengitysterapeutti -koulutus 1, 10.-17.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Ensimmäisen erän maksaminen tarkoittaa koulutusmaksuun sitoutumista. Maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan. Loppusuoritus maksetaan viimeistään viikko ennen koulutuksen alkua.

  RAHASTA KIINNI ???!!! Jos sinulla on pulaa rahasta ja silti todella haluat mukaan, ole yhteydessä meihin. Voimme esim. sopia maksamisesta pienemmissä osissa.

  ELONTULEN OSOITE :

  Hengitysterapeutti koulutuksen järjestäjänä toimii Elontuli Oy ja koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla, 90km päässä Helsingistä. Kurssikeskuksen katuosoite on Merkniementie 94 Karjalohja / Lohja.

  KOULUTTAJISTA:

  Pragita ja Sudeva (koulutusviikot 1 ja 3)
  Olemme kulkeneet syvähengityksen, tantran, musiikin ja meditaation tiellä yli 30 vuotta tiennäyttäjänämme intialainen mystikko Osho. Tämän itsetuntemusmatkan myötä olemme jo toistakymmentä vuotta jakaneet kokemustamme syvähengitys- ja tantrakursseilla myös muille. Olemme eläneet 27 vuotta uusioperhe-elämää ja ihmissuhdekoulua toistemme kanssa.

  Dwari Deutch (koulutusviikko 2)
  Dwari on työskennellyt terapeuttina jo yli 40 vuotta. Hänen erityisalueita ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitysterapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Dwarin työskentely ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit lukea hänestä lisää hänen nettisivuiltaan http://www.dwari-lifeskills.net.

  Tästä voit katsoa Diamond Breath koulutuksen esittelyvideon, joka on tehty Italiassa Osho Miastossa https://www.youtube.com/watch?v=7piVSfzIhCY&t=382s

  Jos kiinostuksesi herää, ota yhteyttä rohkeasti! Annamme mielellämme lisätietoa koulutuksesta.

  Lämpimästi Tervetuloa mukaan!!

  Lisätietoja: Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Osho Diamond Breath Therapist Training begins: Breathing into Life!
  17:00
  16/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  The Osho Diamond Breath Therapist training is a journey of growth towards self-discovery and wellbeing. You can join the training for a personal wellbeing purposes, or with a professional goal of becoming a qualified Breath Therapist in mind. You do not need any previous experience of power breathing. You learn to work with breath and bio-energy of the body. You get to know the therapeutic method for stress release, emotional awareness and inner transformation. This training is a powerful and life changing experience which will open and relax your body and mind!

  THE BREATH THERAPIST TRAINING HAS THREE PARTS:

  THE FIRST PART:

  Week 1: Breathing into Life
  Week 2: Being Born into Love
  Week 3: The Three Keys to Consciousness – In Finland this third week of training is focused on the theme of death

  In these three weeks you will experience a personal journey of growth and self-discovery. Through the Connected Deep Breathing Method, Bioenergetic Techniques and Active Meditations, you will release your body from tensions and emotional burdens.

  THE SECOND PART– INTERNSHIP: You will repeat the initial three weeks training. However, this time you will be partially a participant and partially assisting others. Furthermore, you will have a daily one-hour lecture on Body Types and on situations occurring within the training. You will also learn to lead and facilitate Active Meditations.

  THE THIRD PART– ASSISTANT TRAINING: You will again take part in the three weeks training process, but this time in the role of an Assistant. In this last part you will refine your skills through practice. You will also have meetings focusing on the dynamics within the group.

  THE THREE WEEKS OF THE TRAINING:

  Week 1: BREATHING INTO LIFE 10.-17.9.2023
  By Pragita and Sudeva

  During this first week we will be working on grounding the body. We will be opening the body through the powerful Connected Deep Breathing Technique, Body Therapy, Bioenergetic Exercises and Active Meditations. We will be releasing the body from stress and tensions. You will become aware of your breathing, its rhythm and variability. You will also become familiar with the four breathing centres within your body.

  Week 2: BEING BORN INTO LOVE
  By Dwari

  During this second week you will learn to use the Connected Deep Breathing Method to release traumas around birth and early stages of life. Through a healing rebirth experience you will learn a new way to create positive bonds in your relationships. You will develop a new kind of trust in life. Trough the Connected Deep Breathing Method you will rediscover the connection into the diaphragm and belly through breathing. Through rediscovering these connections, you will be able to allow the flow of sexual energy in your body, to enjoy a new kind of pleasure and love towards yourself and your body.

  Week 3: THE JOURNEY TO THE EXTREMES OF LIFE – THE TOUCH OF DEATH IN LIFE
  By Pragita and Sudeva

  This week, we’re exploring being in the edge of life. We start with prenatal time and fertilization. From there we continue our journey to the other extreme, to the gate of death.We learn to open up to the mystery of life and the potential gift that death can bring to our lives. Nothing can make it clearer; the importance of experiencing love, compassion and awareness in our lives, than the fact that we are not here forever.

  The skill of death is the ability to let go and live in the present moment as if it were our last moment. With this understanding, we are free to live to the fullest – free to breathe deeply. We know what is important and what is not. When we allow the awareness of mortality to guide us through life, it guides us toward who we really are and what is immortal in us.

  PRICE AND BOOKING:

  Price for the course is 1350 € (early bird 1250 € until 31.8.2023). Assistant or Internship price is 1150€ (early bird 1050 € until 31.8.2023). Price includes accommodation and food.

  Please ensure with us that there is still place available in the training. After confirmation book your place by paying the booking fee (300 €) / course fee. The price includes the training, meals and accommodation. The fee is non-refundable unless a medical certificate is provided.

  Bank info:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
  ADDRESS: Kauppakatu 13, 06100, Lohja, Finland
  Message: Breath Training 1: 10.-17.9.2023. If the payer is a company or another person, please write the name of the participant in the message field.

  By paying the full course fee / booking fee for the training you will be considered as attending and are liable for the full cost of the training. The full payment must be paid at least a weeks before the training starts. Please send us a message after you have paid. We will send a welcome-mail with practical info.

  SHORT OF THE MONEY ??? !!! If you are short of money and still really want to participate, please contact us. For example, we can agree you to pay in smaller installments.

  ELONTULI COURSE -CENTER:

  The Breath Therapist Training is held in Elontuli -course center immersed in nature next to the beautiful lake, about one hour drive southwest from Helsinki. The address is Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja), Finland.

  We will begin the training on Sunday 10 September at 5pm. The training ends on Sunday 17 September at 4pm.

  ABOUT THE FACILITATORS:

  Pragita and Sudeva: After academic life we have been walking on the way of the Deep Breathing, Tantra, Music and Meditation over 20 years inspired by indian mystic Osho. We have been living 23 years familylife and relationship school with each other. By walking this path of self-knowledge we have end up to share our journey and experience. We have been sharing already more than 15 years DeepBreathing- and TantraCourses. We are running Elontuli -course center (elontuli.fi) with amazing program available.

  Please do not hesitate to contact us for more information!

  You are warmly welcome to join the training!

  Pragita +358 (0)50 5575563 ja Sudeva +358 (0)50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

17
 • Hengitysterapeutti -koulutus alkaa! Viikko 1. Hengittäen Elämään!
  17:00
  17/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  Hengitysterapeutti -koulutus on itsetuntemukseen ja hyvinvointiin tähtäävä kasvuprosessi. Voit tehdä kunkin koulutusviikon vain omaa hyvinvointiasi ajatellen tai pätevöityä alan ammattilaiseksi. Et tarvitse minkäänlaista aikaisempaa kokemusta syvähengityksestä hypätäksesi mukaan näille elämää muuttaville viikoille!

  Kun keho aukeaa hengitykselle ja hengitys kulkee syvälle vatsan pohjaan saakka, vapaus ja nautinto kehossa on ennenkokematonta !!! Syvähengitys voimaannuttaa ja antaa energiaa. Se vie masennuksen ja ahdistuksen mennessään. Syvähengitys auttaa meitä palaamaan siksi kuka todella olemme. Lue lisää syvähengityksestä.

  HENGITYSTERAPEUTTI -KOULUTUKSESSA ON KOLME VAIHETTA

  ENSIMMÄINEN VAIHE:
  Viikko 1: Hengittäen Elämään
  Viikko 2: Syntyen Rakkauteen
  Viikko 3: Matka Elämän Äärille – Kuoleman Kosketuspinta Elämään

  Kun osallistut näille viikoille ensimmäistä kertaa, käyt läpi henkilökohtaista kasvu- ja itsetuntemusmatkaa. Vapautat kehoa emotionaalisesta kuormasta sekä jännityksistä syvähengityksen, bioenergetiikan ja aktiivisten meditaatioiden avulla.

  TOINEN VAIHE (INTERNSHIP): Käyt edellä mainitun kolmen viikon koulutusprosessin uudestaan. Olet osittain avustajan ja osittain osallistujan roolissa. Päivittäin on tunnin luento kehotyypeistä ja ryhmätilanteiden käsittelyä. Harjoittelet myös vetämään aktiivisia meditaatioita.

  KOLMAS VAIHE (ASSISTANT): Osallistut edellä mainittuun kolmen viikon koulutusprosessiin toimien koulutuksessa assistenttina. Se on työssä harjaantumisvaihe. Päivittäin on tunnin luento ryhmädynamiikasta ja hengitysterapeuttina toimimisesta.

  KOULUTUKSEN 3 VIIKKOA

  Viikko 1: HENGITTÄEN ELÄMÄÄN 7 vrk 10.-17.9.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen ensimmäisellä viikolla autamme kehoa maadoittumaan. Käytämme voimakasta syvähengitystä, kehoterapiaa, bioenergeettisiä harjoituksia ja aktiivisia meditaatioita hengityksen ja kehon avaamiseen. Vapautamme kehoa stressistä ja lihasjännityksistä. Opit tulemaan tietoiseksi hengityksestäsi, sen rytmistä ja vaihtelevuudesta.

  Viikko 2: SYNTYEN RAKKAUTEEN 7 vrk 4.-11.12.2023
  Kouluttajana Dwari

  Koulutuksen toisella viikolla opit käyttämään syvähengitystä syntymä- ja varhaisvaiheiden traumoista vapautumiseen. Parantavan syntymäkokemuksen myötä opit luomaan uudenlaisia positiivisia siteitä ihmissuhteissasi. Voit synnyttää uuden luottamuksen elämään. Syvähengityksen avulla löydät yhteyden pallea- ja vatsahengitykseen. Niiden avulla voit vapauttaa seksuaalienergian virtausta kehossasi. Löydät uutta nautintoa ja rakkautta itseäsi ja omaa kehoasi kohtaan.

  Viikko 3: MATKA ELÄMÄN ÄÄRILLE – KUOLEMAN KOSKETUSPINTA ELÄMÄÄN 7 vrk 30.10.-6.11.2023
  Kouluttajina Pragita ja Sudeva

  Koulutuksen kolmannella viikolla tutkimme elämän äärillä olemista. Aloitamme syntymää edeltävästä ajasta ja hedelmöityksestä. Sieltä jatkamme matkaa toiseen ääripäähän kuoleman portille.

  Opimme avautumaan elämän arvoitukselle ja sille mahdolliselle lahjalle minkä kuolema voi tuoda elämäämme. Mikään ei voi tehdä selkeämmäksi rakkauden, myötätunnon ja tietoisuuden kokemisen tärkeyttä elämässämme kuin se tosiasia ettemme ole täällä ikuisesti.

  Kuolemisen taito on taitoa päästää irti ja elää läsnäolevassa hetkessä ikäänkuin se olisi viimeinen hetkemme. Tällä ymmärryksellä olemme vapaita elämään täysillä – vapaita hengittämään syvään ulos. Tiedämme mikä on tärkeää ja mikä ei. Kun sallimme tietoisuuden kuolevaisuudesta ohjata meitä läpi elämän, se ohjaa meidät kohti sitä keitä me todella olemme ja mikä on meissä kuolematonta.

  HINTA JA MAKSUYHTEYSTIEDOT:

  Ilmoittautuminen koulutuksen ensimmäiseen viikkoon (10.-17.9.2023) tapahtuu tarkistamalla ensin meiltä että koulutuksessa on tilaa ja maksamalla sen jälkeen koulutusmaksun ensimmäisen erän 300 € tai koko koulutusmasksun Elontulen tilille. Koulutusmaksu on 1250 €/koulutusviikko (early bird -hinta) kun maksat koulutusmaksun ensimmäisen erän tai koko koulutusmaksun viimeistään 31.8.2023. Normaali koulutusmaksu on 1350 €. Jos osallistut koulutuksen Internship- tai Assistenttivaiheeseen, maksu on 1050 € (early bird -hinta), kun maksat viimeistään 31.8.2023 ja sen jälkeen 1150 €. Hinnat sisältävät 7 vrk ateriat, majoituksen ja koulutuksen.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Hengitysterapeutti -koulutus 1, 10.-17.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Ensimmäisen erän maksaminen tarkoittaa koulutusmaksuun sitoutumista. Maksu palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan. Loppusuoritus maksetaan viimeistään viikko ennen koulutuksen alkua.

  RAHASTA KIINNI ???!!! Jos sinulla on pulaa rahasta ja silti todella haluat mukaan, ole yhteydessä meihin. Voimme esim. sopia maksamisesta pienemmissä osissa.

  ELONTULEN OSOITE :

  Hengitysterapeutti koulutuksen järjestäjänä toimii Elontuli Oy ja koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla, 90km päässä Helsingistä. Kurssikeskuksen katuosoite on Merkniementie 94 Karjalohja / Lohja.

  KOULUTTAJISTA:

  Pragita ja Sudeva (koulutusviikot 1 ja 3)
  Olemme kulkeneet syvähengityksen, tantran, musiikin ja meditaation tiellä yli 30 vuotta tiennäyttäjänämme intialainen mystikko Osho. Tämän itsetuntemusmatkan myötä olemme jo toistakymmentä vuotta jakaneet kokemustamme syvähengitys- ja tantrakursseilla myös muille. Olemme eläneet 27 vuotta uusioperhe-elämää ja ihmissuhdekoulua toistemme kanssa.

  Dwari Deutch (koulutusviikko 2)
  Dwari on työskennellyt terapeuttina jo yli 40 vuotta. Hänen erityisalueita ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitysterapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Dwarin työskentely ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit lukea hänestä lisää hänen nettisivuiltaan http://www.dwari-lifeskills.net.

  Tästä voit katsoa Diamond Breath koulutuksen esittelyvideon, joka on tehty Italiassa Osho Miastossa https://www.youtube.com/watch?v=7piVSfzIhCY&t=382s

  Jos kiinostuksesi herää, ota yhteyttä rohkeasti! Annamme mielellämme lisätietoa koulutuksesta.

  Lämpimästi Tervetuloa mukaan!!

  Lisätietoja: Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Osho Diamond Breath Therapist Training begins: Breathing into Life!
  17:00
  17/09/2023-17/09/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  The Osho Diamond Breath Therapist training is a journey of growth towards self-discovery and wellbeing. You can join the training for a personal wellbeing purposes, or with a professional goal of becoming a qualified Breath Therapist in mind. You do not need any previous experience of power breathing. You learn to work with breath and bio-energy of the body. You get to know the therapeutic method for stress release, emotional awareness and inner transformation. This training is a powerful and life changing experience which will open and relax your body and mind!

  THE BREATH THERAPIST TRAINING HAS THREE PARTS:

  THE FIRST PART:

  Week 1: Breathing into Life
  Week 2: Being Born into Love
  Week 3: The Three Keys to Consciousness – In Finland this third week of training is focused on the theme of death

  In these three weeks you will experience a personal journey of growth and self-discovery. Through the Connected Deep Breathing Method, Bioenergetic Techniques and Active Meditations, you will release your body from tensions and emotional burdens.

  THE SECOND PART– INTERNSHIP: You will repeat the initial three weeks training. However, this time you will be partially a participant and partially assisting others. Furthermore, you will have a daily one-hour lecture on Body Types and on situations occurring within the training. You will also learn to lead and facilitate Active Meditations.

  THE THIRD PART– ASSISTANT TRAINING: You will again take part in the three weeks training process, but this time in the role of an Assistant. In this last part you will refine your skills through practice. You will also have meetings focusing on the dynamics within the group.

  THE THREE WEEKS OF THE TRAINING:

  Week 1: BREATHING INTO LIFE 10.-17.9.2023
  By Pragita and Sudeva

  During this first week we will be working on grounding the body. We will be opening the body through the powerful Connected Deep Breathing Technique, Body Therapy, Bioenergetic Exercises and Active Meditations. We will be releasing the body from stress and tensions. You will become aware of your breathing, its rhythm and variability. You will also become familiar with the four breathing centres within your body.

  Week 2: BEING BORN INTO LOVE
  By Dwari

  During this second week you will learn to use the Connected Deep Breathing Method to release traumas around birth and early stages of life. Through a healing rebirth experience you will learn a new way to create positive bonds in your relationships. You will develop a new kind of trust in life. Trough the Connected Deep Breathing Method you will rediscover the connection into the diaphragm and belly through breathing. Through rediscovering these connections, you will be able to allow the flow of sexual energy in your body, to enjoy a new kind of pleasure and love towards yourself and your body.

  Week 3: THE JOURNEY TO THE EXTREMES OF LIFE – THE TOUCH OF DEATH IN LIFE
  By Pragita and Sudeva

  This week, we’re exploring being in the edge of life. We start with prenatal time and fertilization. From there we continue our journey to the other extreme, to the gate of death.We learn to open up to the mystery of life and the potential gift that death can bring to our lives. Nothing can make it clearer; the importance of experiencing love, compassion and awareness in our lives, than the fact that we are not here forever.

  The skill of death is the ability to let go and live in the present moment as if it were our last moment. With this understanding, we are free to live to the fullest – free to breathe deeply. We know what is important and what is not. When we allow the awareness of mortality to guide us through life, it guides us toward who we really are and what is immortal in us.

  PRICE AND BOOKING:

  Price for the course is 1350 € (early bird 1250 € until 31.8.2023). Assistant or Internship price is 1150€ (early bird 1050 € until 31.8.2023). Price includes accommodation and food.

  Please ensure with us that there is still place available in the training. After confirmation book your place by paying the booking fee (300 €) / course fee. The price includes the training, meals and accommodation. The fee is non-refundable unless a medical certificate is provided.

  Bank info:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
  ADDRESS: Kauppakatu 13, 06100, Lohja, Finland
  Message: Breath Training 1: 10.-17.9.2023. If the payer is a company or another person, please write the name of the participant in the message field.

  By paying the full course fee / booking fee for the training you will be considered as attending and are liable for the full cost of the training. The full payment must be paid at least a weeks before the training starts. Please send us a message after you have paid. We will send a welcome-mail with practical info.

  SHORT OF THE MONEY ??? !!! If you are short of money and still really want to participate, please contact us. For example, we can agree you to pay in smaller installments.

  ELONTULI COURSE -CENTER:

  The Breath Therapist Training is held in Elontuli -course center immersed in nature next to the beautiful lake, about one hour drive southwest from Helsinki. The address is Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja), Finland.

  We will begin the training on Sunday 10 September at 5pm. The training ends on Sunday 17 September at 4pm.

  ABOUT THE FACILITATORS:

  Pragita and Sudeva: After academic life we have been walking on the way of the Deep Breathing, Tantra, Music and Meditation over 20 years inspired by indian mystic Osho. We have been living 23 years familylife and relationship school with each other. By walking this path of self-knowledge we have end up to share our journey and experience. We have been sharing already more than 15 years DeepBreathing- and TantraCourses. We are running Elontuli -course center (elontuli.fi) with amazing program available.

  Please do not hesitate to contact us for more information!

  You are warmly welcome to join the training!

  Pragita +358 (0)50 5575563 ja Sudeva +358 (0)50 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

18
19
20
 • Biodynaaminen Kraniosakraaliterapia jatkotaso: Chakrat ja kraniovuorovesi – energian tanssi
  17:00
  20/09/2023-24/09/2023
  Tällä 4-päiväisellä kurssilla tutkimme kraniovuoroveden eri ilmenemismuotojen keskinäistä yhteyttä ja yhteyttä chakrajärjestelmään.

  Hedelmöittymisen yhteydessä pitkä kraniovuorovesi synnyttää hedelmöittyneessä munasolussa ja sen ympärillä organisoivan energiakentän, jota kutsutaan matriisiksi. Tämä matriisi kuljettaa kaiken tiedon, jota tarvitaan ihmiskehon synnyttämiseen ja ylläpitämiseen. Se ympäröi meitä koko elämämme ajan, ja sillä on tärkeä rooli kaikissa paranemisprosesseissa.

  Chakrajärjestelmä on olennainen osa tätä organisoivaa kenttää.

  Tämän kurssin aikana:
  – Syvennämme ymmärrystämme hoitoja ohjaavista biodynaamisista periaatteista.
  – Selkiytämme joitakin terveyteen ja elinvoimiin liittyviä käsitteitä.
  – Tutustumme chakrajärjestelmään ja siihen liittyviin eri aiheisiin
  – Otamme chakrat ja niihin liittyvät asiat mukaan kraniosakraaliresonanssi harjoitukseemme.

  Tämä kurssi on avoin kaikille, jotka ovat suorittaneet kraniosakraaliresonanssin peruskoulutuksen tai vastaavan biodynaamisen kraniosakraalikoulutuksen.

  KURSSIN VETÄJÄ

  Chintan Veet on kokenut omassa elämässään, kuinka valtava kapasiteetti keholla on korjautua ja parantua. Oma prosessi sai hänet aloittamaan pitkän tutkimusmatkan kehoterapiaan. Hyvin nopeasti hänestä tuli taitava kehoterapeutti ja Rebalancing -opettaja. Rebalancing on syvälle lihakseen ulottuvaa hierontaa, jonka tarkoitus on mm. palauttaa kehon tasapaino. Rebalancing antoi hänelle syvän ymmärryksen ihmisen rakenteesta. Seuraavaksi hän opiskeli kraniosakraaliterapiaa. Tämä uusi lähestymistapa antoi hänelle laajemman ulottuvuuden ja uutta ymmärrystä.

  Chintan oli yksi Craniosacral Resonancen perustajista vuonna 2001. Sen jälkeen hän on vetänyt kansainvälisiä Craniosacral Resonance -seminaareja ja -koulutuksia. Hän tarjoaa yksilöllisiä Craniosacral Resonance -hoitoja ja johtaa Craniosacral Resonance -koulutuksia Euroopassa, Taiwanissa ja Kiinassa. Hän on tunnettu hoitojensa hyvästä laadusta ja asiakkaidensa syvästä ja hienovaraisesta ymmärtämisestä.

  Saat tuntuman Chintanista ja Kraniotyöskentelystä katsomalla Youtubesta pienen 3 min. esittelyvideon.

  HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

  Voit vahvistaa paikkasi Chakrat ja vuorovesi -jatkotason koulutukseen maksamalla kurssin ensimmäisen erän 200 € Elontulen tilille. Laita meille viesti kun olet maksanut ensimmäisen erän. Koko koulutusmaksu on Earlybird 760 €, kun maksat ensimmäisen erän tai koko kurssimaksun viimeistään 2.7.2023. Koulutusmaksu 3.7.2023 alkaen se on 790 €. Hinnat sisältävät opetuksen ja täysihoidon. Opetus tapahtuu englannin kielellä ja tulkataan suomeksi. Yhden hengen huoneesta veloitamme lisäksi 40 €/yö. Lakanat ja pyyhe meiltä vuokrattuna 20 €.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Kranio jatkotaso 20.-24.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Loppumaksu maksetaan viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Maksamalla jakson ensimmäisen erän sitoudut maksamaan koko ensimmäisen jakson maksun. Maksu on sitova ja palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan.

  MISSÄ?

  Koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla. Osoite on Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja). Kartta löytyy nettisivuiltamme www.elontuli.fi/nain-loydat-perille/

  Lämpimästi tervetuloa mukaan!! Ota yhteyttä, jos herää kysyttävää!

  Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Biodynamic Craniosacral Advanced: The chakras and the tide – an energy dance
  17:00
  20/09/2023-24/09/2023

  In this 4-day course we will explore the inter-relatedness of the different expressions of the tide and the connection to the chakra system.

  At conception the long tide generates in and around the fertilized egg an organizing energy field called the matrix that carries all the information needed to generate and maintain the human body. It surrounds us throughout our life and plays a vital role in any healing process.

  The chakra system is an integral part of this organizing field.

  So during this course:
  We will deepen our understanding of the biodynamic principles guiding our session work.
  – We will clarify some of the concepts around health and the vital forces
  – We will explore the chakra system and its different related topics
  – We will include the chakras and their related issues in our craniosacral resonance practice.

  This course is open to anybody who has completed the foundation craniosacral resonance trainings or an equivalent biodynamic craniosacral training.

  TRAINER

  Chintan Veet has experienced in his own life how tremendous the body’s capacity is to repair and heal. His own process led him to embark on a long exploration into body therapy. Very quickly, he became a skilled body therapist and a teacher of Rebalancing. Rebalancing is a deep muscular massage that is intended to include: restores body balance. Rebalancing gave him a deep understanding of human structure. Next, he studied craniosacral therapy. This new approach gave him a broader dimension and a new understanding.

  Chintan was one of the founders of Craniosacral Resonance in 2001. Since then, he has led international Craniosacral Resonance seminars and trainings. He provides personalized Craniosacral Resonance treatments and leads Craniosacral Resonance training in Europe, Taiwan and China. He is known for the good quality of his treatments and his clients’ deep and careful understanding.

  It’s also worth a look at the introduction video to get a feel for Chintan and Kranio’s work.

  TIMETABLE
  You can arrive on Wednesday at 17.00. Dinner at 18.00.
  Course ends on Sunday at the latest 18.00.

  PRICE AND BOOKING
  The price of the course is 760 € (early bird until 2.7.2023) / 790 € (from 3.7.2023).

  First, please ensure there is space in the course you are attending, by contacting us. Pay the course payment (or the first part of the payment) to Elontuli account:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan osuuspankki
  Adress: Kauppakatu 13, 06100 Lohja.

  By paying the first part you commit to pay the whole payment. Please write in the payment notes the name and date of the course (Cranio advanced 20.-24.9.2023). Put also your name in the payment notes, if the payer is a company, or the payer is a different person than the participant. By paying the first part of the payment you commit to participate and pay the whole group price. The payment is non-refundable except in cases of injury or illness (doctor’s statement required).

  If you are interested, feel free to contact us! We will be happy to provide more information about the training.

  A warm welcome to join !!

  Additional information: Pragita +358 50 5575563 and Sudeva +358 50 5834473

21
 • Biodynaaminen Kraniosakraaliterapia jatkotaso: Chakrat ja kraniovuorovesi – energian tanssi
  17:00
  21/09/2023-24/09/2023
  Tällä 4-päiväisellä kurssilla tutkimme kraniovuoroveden eri ilmenemismuotojen keskinäistä yhteyttä ja yhteyttä chakrajärjestelmään.

  Hedelmöittymisen yhteydessä pitkä kraniovuorovesi synnyttää hedelmöittyneessä munasolussa ja sen ympärillä organisoivan energiakentän, jota kutsutaan matriisiksi. Tämä matriisi kuljettaa kaiken tiedon, jota tarvitaan ihmiskehon synnyttämiseen ja ylläpitämiseen. Se ympäröi meitä koko elämämme ajan, ja sillä on tärkeä rooli kaikissa paranemisprosesseissa.

  Chakrajärjestelmä on olennainen osa tätä organisoivaa kenttää.

  Tämän kurssin aikana:
  – Syvennämme ymmärrystämme hoitoja ohjaavista biodynaamisista periaatteista.
  – Selkiytämme joitakin terveyteen ja elinvoimiin liittyviä käsitteitä.
  – Tutustumme chakrajärjestelmään ja siihen liittyviin eri aiheisiin
  – Otamme chakrat ja niihin liittyvät asiat mukaan kraniosakraaliresonanssi harjoitukseemme.

  Tämä kurssi on avoin kaikille, jotka ovat suorittaneet kraniosakraaliresonanssin peruskoulutuksen tai vastaavan biodynaamisen kraniosakraalikoulutuksen.

  KURSSIN VETÄJÄ

  Chintan Veet on kokenut omassa elämässään, kuinka valtava kapasiteetti keholla on korjautua ja parantua. Oma prosessi sai hänet aloittamaan pitkän tutkimusmatkan kehoterapiaan. Hyvin nopeasti hänestä tuli taitava kehoterapeutti ja Rebalancing -opettaja. Rebalancing on syvälle lihakseen ulottuvaa hierontaa, jonka tarkoitus on mm. palauttaa kehon tasapaino. Rebalancing antoi hänelle syvän ymmärryksen ihmisen rakenteesta. Seuraavaksi hän opiskeli kraniosakraaliterapiaa. Tämä uusi lähestymistapa antoi hänelle laajemman ulottuvuuden ja uutta ymmärrystä.

  Chintan oli yksi Craniosacral Resonancen perustajista vuonna 2001. Sen jälkeen hän on vetänyt kansainvälisiä Craniosacral Resonance -seminaareja ja -koulutuksia. Hän tarjoaa yksilöllisiä Craniosacral Resonance -hoitoja ja johtaa Craniosacral Resonance -koulutuksia Euroopassa, Taiwanissa ja Kiinassa. Hän on tunnettu hoitojensa hyvästä laadusta ja asiakkaidensa syvästä ja hienovaraisesta ymmärtämisestä.

  Saat tuntuman Chintanista ja Kraniotyöskentelystä katsomalla Youtubesta pienen 3 min. esittelyvideon.

  HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

  Voit vahvistaa paikkasi Chakrat ja vuorovesi -jatkotason koulutukseen maksamalla kurssin ensimmäisen erän 200 € Elontulen tilille. Laita meille viesti kun olet maksanut ensimmäisen erän. Koko koulutusmaksu on Earlybird 760 €, kun maksat ensimmäisen erän tai koko kurssimaksun viimeistään 2.7.2023. Koulutusmaksu 3.7.2023 alkaen se on 790 €. Hinnat sisältävät opetuksen ja täysihoidon. Opetus tapahtuu englannin kielellä ja tulkataan suomeksi. Yhden hengen huoneesta veloitamme lisäksi 40 €/yö. Lakanat ja pyyhe meiltä vuokrattuna 20 €.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Kranio jatkotaso 20.-24.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Loppumaksu maksetaan viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Maksamalla jakson ensimmäisen erän sitoudut maksamaan koko ensimmäisen jakson maksun. Maksu on sitova ja palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan.

  MISSÄ?

  Koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla. Osoite on Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja). Kartta löytyy nettisivuiltamme www.elontuli.fi/nain-loydat-perille/

  Lämpimästi tervetuloa mukaan!! Ota yhteyttä, jos herää kysyttävää!

  Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Biodynamic Craniosacral Advanced: The chakras and the tide – an energy dance
  17:00
  21/09/2023-24/09/2023

  In this 4-day course we will explore the inter-relatedness of the different expressions of the tide and the connection to the chakra system.

  At conception the long tide generates in and around the fertilized egg an organizing energy field called the matrix that carries all the information needed to generate and maintain the human body. It surrounds us throughout our life and plays a vital role in any healing process.

  The chakra system is an integral part of this organizing field.

  So during this course:
  We will deepen our understanding of the biodynamic principles guiding our session work.
  – We will clarify some of the concepts around health and the vital forces
  – We will explore the chakra system and its different related topics
  – We will include the chakras and their related issues in our craniosacral resonance practice.

  This course is open to anybody who has completed the foundation craniosacral resonance trainings or an equivalent biodynamic craniosacral training.

  TRAINER

  Chintan Veet has experienced in his own life how tremendous the body’s capacity is to repair and heal. His own process led him to embark on a long exploration into body therapy. Very quickly, he became a skilled body therapist and a teacher of Rebalancing. Rebalancing is a deep muscular massage that is intended to include: restores body balance. Rebalancing gave him a deep understanding of human structure. Next, he studied craniosacral therapy. This new approach gave him a broader dimension and a new understanding.

  Chintan was one of the founders of Craniosacral Resonance in 2001. Since then, he has led international Craniosacral Resonance seminars and trainings. He provides personalized Craniosacral Resonance treatments and leads Craniosacral Resonance training in Europe, Taiwan and China. He is known for the good quality of his treatments and his clients’ deep and careful understanding.

  It’s also worth a look at the introduction video to get a feel for Chintan and Kranio’s work.

  TIMETABLE
  You can arrive on Wednesday at 17.00. Dinner at 18.00.
  Course ends on Sunday at the latest 18.00.

  PRICE AND BOOKING
  The price of the course is 760 € (early bird until 2.7.2023) / 790 € (from 3.7.2023).

  First, please ensure there is space in the course you are attending, by contacting us. Pay the course payment (or the first part of the payment) to Elontuli account:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan osuuspankki
  Adress: Kauppakatu 13, 06100 Lohja.

  By paying the first part you commit to pay the whole payment. Please write in the payment notes the name and date of the course (Cranio advanced 20.-24.9.2023). Put also your name in the payment notes, if the payer is a company, or the payer is a different person than the participant. By paying the first part of the payment you commit to participate and pay the whole group price. The payment is non-refundable except in cases of injury or illness (doctor’s statement required).

  If you are interested, feel free to contact us! We will be happy to provide more information about the training.

  A warm welcome to join !!

  Additional information: Pragita +358 50 5575563 and Sudeva +358 50 5834473

22
 • Biodynaaminen Kraniosakraaliterapia jatkotaso: Chakrat ja kraniovuorovesi – energian tanssi
  17:00
  22/09/2023-24/09/2023
  Tällä 4-päiväisellä kurssilla tutkimme kraniovuoroveden eri ilmenemismuotojen keskinäistä yhteyttä ja yhteyttä chakrajärjestelmään.

  Hedelmöittymisen yhteydessä pitkä kraniovuorovesi synnyttää hedelmöittyneessä munasolussa ja sen ympärillä organisoivan energiakentän, jota kutsutaan matriisiksi. Tämä matriisi kuljettaa kaiken tiedon, jota tarvitaan ihmiskehon synnyttämiseen ja ylläpitämiseen. Se ympäröi meitä koko elämämme ajan, ja sillä on tärkeä rooli kaikissa paranemisprosesseissa.

  Chakrajärjestelmä on olennainen osa tätä organisoivaa kenttää.

  Tämän kurssin aikana:
  – Syvennämme ymmärrystämme hoitoja ohjaavista biodynaamisista periaatteista.
  – Selkiytämme joitakin terveyteen ja elinvoimiin liittyviä käsitteitä.
  – Tutustumme chakrajärjestelmään ja siihen liittyviin eri aiheisiin
  – Otamme chakrat ja niihin liittyvät asiat mukaan kraniosakraaliresonanssi harjoitukseemme.

  Tämä kurssi on avoin kaikille, jotka ovat suorittaneet kraniosakraaliresonanssin peruskoulutuksen tai vastaavan biodynaamisen kraniosakraalikoulutuksen.

  KURSSIN VETÄJÄ

  Chintan Veet on kokenut omassa elämässään, kuinka valtava kapasiteetti keholla on korjautua ja parantua. Oma prosessi sai hänet aloittamaan pitkän tutkimusmatkan kehoterapiaan. Hyvin nopeasti hänestä tuli taitava kehoterapeutti ja Rebalancing -opettaja. Rebalancing on syvälle lihakseen ulottuvaa hierontaa, jonka tarkoitus on mm. palauttaa kehon tasapaino. Rebalancing antoi hänelle syvän ymmärryksen ihmisen rakenteesta. Seuraavaksi hän opiskeli kraniosakraaliterapiaa. Tämä uusi lähestymistapa antoi hänelle laajemman ulottuvuuden ja uutta ymmärrystä.

  Chintan oli yksi Craniosacral Resonancen perustajista vuonna 2001. Sen jälkeen hän on vetänyt kansainvälisiä Craniosacral Resonance -seminaareja ja -koulutuksia. Hän tarjoaa yksilöllisiä Craniosacral Resonance -hoitoja ja johtaa Craniosacral Resonance -koulutuksia Euroopassa, Taiwanissa ja Kiinassa. Hän on tunnettu hoitojensa hyvästä laadusta ja asiakkaidensa syvästä ja hienovaraisesta ymmärtämisestä.

  Saat tuntuman Chintanista ja Kraniotyöskentelystä katsomalla Youtubesta pienen 3 min. esittelyvideon.

  HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

  Voit vahvistaa paikkasi Chakrat ja vuorovesi -jatkotason koulutukseen maksamalla kurssin ensimmäisen erän 200 € Elontulen tilille. Laita meille viesti kun olet maksanut ensimmäisen erän. Koko koulutusmaksu on Earlybird 760 €, kun maksat ensimmäisen erän tai koko kurssimaksun viimeistään 2.7.2023. Koulutusmaksu 3.7.2023 alkaen se on 790 €. Hinnat sisältävät opetuksen ja täysihoidon. Opetus tapahtuu englannin kielellä ja tulkataan suomeksi. Yhden hengen huoneesta veloitamme lisäksi 40 €/yö. Lakanat ja pyyhe meiltä vuokrattuna 20 €.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Kranio jatkotaso 20.-24.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Loppumaksu maksetaan viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Maksamalla jakson ensimmäisen erän sitoudut maksamaan koko ensimmäisen jakson maksun. Maksu on sitova ja palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan.

  MISSÄ?

  Koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla. Osoite on Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja). Kartta löytyy nettisivuiltamme www.elontuli.fi/nain-loydat-perille/

  Lämpimästi tervetuloa mukaan!! Ota yhteyttä, jos herää kysyttävää!

  Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Biodynamic Craniosacral Advanced: The chakras and the tide – an energy dance
  17:00
  22/09/2023-24/09/2023

  In this 4-day course we will explore the inter-relatedness of the different expressions of the tide and the connection to the chakra system.

  At conception the long tide generates in and around the fertilized egg an organizing energy field called the matrix that carries all the information needed to generate and maintain the human body. It surrounds us throughout our life and plays a vital role in any healing process.

  The chakra system is an integral part of this organizing field.

  So during this course:
  We will deepen our understanding of the biodynamic principles guiding our session work.
  – We will clarify some of the concepts around health and the vital forces
  – We will explore the chakra system and its different related topics
  – We will include the chakras and their related issues in our craniosacral resonance practice.

  This course is open to anybody who has completed the foundation craniosacral resonance trainings or an equivalent biodynamic craniosacral training.

  TRAINER

  Chintan Veet has experienced in his own life how tremendous the body’s capacity is to repair and heal. His own process led him to embark on a long exploration into body therapy. Very quickly, he became a skilled body therapist and a teacher of Rebalancing. Rebalancing is a deep muscular massage that is intended to include: restores body balance. Rebalancing gave him a deep understanding of human structure. Next, he studied craniosacral therapy. This new approach gave him a broader dimension and a new understanding.

  Chintan was one of the founders of Craniosacral Resonance in 2001. Since then, he has led international Craniosacral Resonance seminars and trainings. He provides personalized Craniosacral Resonance treatments and leads Craniosacral Resonance training in Europe, Taiwan and China. He is known for the good quality of his treatments and his clients’ deep and careful understanding.

  It’s also worth a look at the introduction video to get a feel for Chintan and Kranio’s work.

  TIMETABLE
  You can arrive on Wednesday at 17.00. Dinner at 18.00.
  Course ends on Sunday at the latest 18.00.

  PRICE AND BOOKING
  The price of the course is 760 € (early bird until 2.7.2023) / 790 € (from 3.7.2023).

  First, please ensure there is space in the course you are attending, by contacting us. Pay the course payment (or the first part of the payment) to Elontuli account:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan osuuspankki
  Adress: Kauppakatu 13, 06100 Lohja.

  By paying the first part you commit to pay the whole payment. Please write in the payment notes the name and date of the course (Cranio advanced 20.-24.9.2023). Put also your name in the payment notes, if the payer is a company, or the payer is a different person than the participant. By paying the first part of the payment you commit to participate and pay the whole group price. The payment is non-refundable except in cases of injury or illness (doctor’s statement required).

  If you are interested, feel free to contact us! We will be happy to provide more information about the training.

  A warm welcome to join !!

  Additional information: Pragita +358 50 5575563 and Sudeva +358 50 5834473

23
 • Biodynaaminen Kraniosakraaliterapia jatkotaso: Chakrat ja kraniovuorovesi – energian tanssi
  17:00
  23/09/2023-24/09/2023
  Tällä 4-päiväisellä kurssilla tutkimme kraniovuoroveden eri ilmenemismuotojen keskinäistä yhteyttä ja yhteyttä chakrajärjestelmään.

  Hedelmöittymisen yhteydessä pitkä kraniovuorovesi synnyttää hedelmöittyneessä munasolussa ja sen ympärillä organisoivan energiakentän, jota kutsutaan matriisiksi. Tämä matriisi kuljettaa kaiken tiedon, jota tarvitaan ihmiskehon synnyttämiseen ja ylläpitämiseen. Se ympäröi meitä koko elämämme ajan, ja sillä on tärkeä rooli kaikissa paranemisprosesseissa.

  Chakrajärjestelmä on olennainen osa tätä organisoivaa kenttää.

  Tämän kurssin aikana:
  – Syvennämme ymmärrystämme hoitoja ohjaavista biodynaamisista periaatteista.
  – Selkiytämme joitakin terveyteen ja elinvoimiin liittyviä käsitteitä.
  – Tutustumme chakrajärjestelmään ja siihen liittyviin eri aiheisiin
  – Otamme chakrat ja niihin liittyvät asiat mukaan kraniosakraaliresonanssi harjoitukseemme.

  Tämä kurssi on avoin kaikille, jotka ovat suorittaneet kraniosakraaliresonanssin peruskoulutuksen tai vastaavan biodynaamisen kraniosakraalikoulutuksen.

  KURSSIN VETÄJÄ

  Chintan Veet on kokenut omassa elämässään, kuinka valtava kapasiteetti keholla on korjautua ja parantua. Oma prosessi sai hänet aloittamaan pitkän tutkimusmatkan kehoterapiaan. Hyvin nopeasti hänestä tuli taitava kehoterapeutti ja Rebalancing -opettaja. Rebalancing on syvälle lihakseen ulottuvaa hierontaa, jonka tarkoitus on mm. palauttaa kehon tasapaino. Rebalancing antoi hänelle syvän ymmärryksen ihmisen rakenteesta. Seuraavaksi hän opiskeli kraniosakraaliterapiaa. Tämä uusi lähestymistapa antoi hänelle laajemman ulottuvuuden ja uutta ymmärrystä.

  Chintan oli yksi Craniosacral Resonancen perustajista vuonna 2001. Sen jälkeen hän on vetänyt kansainvälisiä Craniosacral Resonance -seminaareja ja -koulutuksia. Hän tarjoaa yksilöllisiä Craniosacral Resonance -hoitoja ja johtaa Craniosacral Resonance -koulutuksia Euroopassa, Taiwanissa ja Kiinassa. Hän on tunnettu hoitojensa hyvästä laadusta ja asiakkaidensa syvästä ja hienovaraisesta ymmärtämisestä.

  Saat tuntuman Chintanista ja Kraniotyöskentelystä katsomalla Youtubesta pienen 3 min. esittelyvideon.

  HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

  Voit vahvistaa paikkasi Chakrat ja vuorovesi -jatkotason koulutukseen maksamalla kurssin ensimmäisen erän 200 € Elontulen tilille. Laita meille viesti kun olet maksanut ensimmäisen erän. Koko koulutusmaksu on Earlybird 760 €, kun maksat ensimmäisen erän tai koko kurssimaksun viimeistään 2.7.2023. Koulutusmaksu 3.7.2023 alkaen se on 790 €. Hinnat sisältävät opetuksen ja täysihoidon. Opetus tapahtuu englannin kielellä ja tulkataan suomeksi. Yhden hengen huoneesta veloitamme lisäksi 40 €/yö. Lakanat ja pyyhe meiltä vuokrattuna 20 €.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Kranio jatkotaso 20.-24.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Loppumaksu maksetaan viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Maksamalla jakson ensimmäisen erän sitoudut maksamaan koko ensimmäisen jakson maksun. Maksu on sitova ja palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan.

  MISSÄ?

  Koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla. Osoite on Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja). Kartta löytyy nettisivuiltamme www.elontuli.fi/nain-loydat-perille/

  Lämpimästi tervetuloa mukaan!! Ota yhteyttä, jos herää kysyttävää!

  Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Biodynamic Craniosacral Advanced: The chakras and the tide – an energy dance
  17:00
  23/09/2023-24/09/2023

  In this 4-day course we will explore the inter-relatedness of the different expressions of the tide and the connection to the chakra system.

  At conception the long tide generates in and around the fertilized egg an organizing energy field called the matrix that carries all the information needed to generate and maintain the human body. It surrounds us throughout our life and plays a vital role in any healing process.

  The chakra system is an integral part of this organizing field.

  So during this course:
  We will deepen our understanding of the biodynamic principles guiding our session work.
  – We will clarify some of the concepts around health and the vital forces
  – We will explore the chakra system and its different related topics
  – We will include the chakras and their related issues in our craniosacral resonance practice.

  This course is open to anybody who has completed the foundation craniosacral resonance trainings or an equivalent biodynamic craniosacral training.

  TRAINER

  Chintan Veet has experienced in his own life how tremendous the body’s capacity is to repair and heal. His own process led him to embark on a long exploration into body therapy. Very quickly, he became a skilled body therapist and a teacher of Rebalancing. Rebalancing is a deep muscular massage that is intended to include: restores body balance. Rebalancing gave him a deep understanding of human structure. Next, he studied craniosacral therapy. This new approach gave him a broader dimension and a new understanding.

  Chintan was one of the founders of Craniosacral Resonance in 2001. Since then, he has led international Craniosacral Resonance seminars and trainings. He provides personalized Craniosacral Resonance treatments and leads Craniosacral Resonance training in Europe, Taiwan and China. He is known for the good quality of his treatments and his clients’ deep and careful understanding.

  It’s also worth a look at the introduction video to get a feel for Chintan and Kranio’s work.

  TIMETABLE
  You can arrive on Wednesday at 17.00. Dinner at 18.00.
  Course ends on Sunday at the latest 18.00.

  PRICE AND BOOKING
  The price of the course is 760 € (early bird until 2.7.2023) / 790 € (from 3.7.2023).

  First, please ensure there is space in the course you are attending, by contacting us. Pay the course payment (or the first part of the payment) to Elontuli account:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan osuuspankki
  Adress: Kauppakatu 13, 06100 Lohja.

  By paying the first part you commit to pay the whole payment. Please write in the payment notes the name and date of the course (Cranio advanced 20.-24.9.2023). Put also your name in the payment notes, if the payer is a company, or the payer is a different person than the participant. By paying the first part of the payment you commit to participate and pay the whole group price. The payment is non-refundable except in cases of injury or illness (doctor’s statement required).

  If you are interested, feel free to contact us! We will be happy to provide more information about the training.

  A warm welcome to join !!

  Additional information: Pragita +358 50 5575563 and Sudeva +358 50 5834473

24
 • Biodynaaminen Kraniosakraaliterapia jatkotaso: Chakrat ja kraniovuorovesi – energian tanssi
  17:00
  24/09/2023-24/09/2023
  Tällä 4-päiväisellä kurssilla tutkimme kraniovuoroveden eri ilmenemismuotojen keskinäistä yhteyttä ja yhteyttä chakrajärjestelmään.

  Hedelmöittymisen yhteydessä pitkä kraniovuorovesi synnyttää hedelmöittyneessä munasolussa ja sen ympärillä organisoivan energiakentän, jota kutsutaan matriisiksi. Tämä matriisi kuljettaa kaiken tiedon, jota tarvitaan ihmiskehon synnyttämiseen ja ylläpitämiseen. Se ympäröi meitä koko elämämme ajan, ja sillä on tärkeä rooli kaikissa paranemisprosesseissa.

  Chakrajärjestelmä on olennainen osa tätä organisoivaa kenttää.

  Tämän kurssin aikana:
  – Syvennämme ymmärrystämme hoitoja ohjaavista biodynaamisista periaatteista.
  – Selkiytämme joitakin terveyteen ja elinvoimiin liittyviä käsitteitä.
  – Tutustumme chakrajärjestelmään ja siihen liittyviin eri aiheisiin
  – Otamme chakrat ja niihin liittyvät asiat mukaan kraniosakraaliresonanssi harjoitukseemme.

  Tämä kurssi on avoin kaikille, jotka ovat suorittaneet kraniosakraaliresonanssin peruskoulutuksen tai vastaavan biodynaamisen kraniosakraalikoulutuksen.

  KURSSIN VETÄJÄ

  Chintan Veet on kokenut omassa elämässään, kuinka valtava kapasiteetti keholla on korjautua ja parantua. Oma prosessi sai hänet aloittamaan pitkän tutkimusmatkan kehoterapiaan. Hyvin nopeasti hänestä tuli taitava kehoterapeutti ja Rebalancing -opettaja. Rebalancing on syvälle lihakseen ulottuvaa hierontaa, jonka tarkoitus on mm. palauttaa kehon tasapaino. Rebalancing antoi hänelle syvän ymmärryksen ihmisen rakenteesta. Seuraavaksi hän opiskeli kraniosakraaliterapiaa. Tämä uusi lähestymistapa antoi hänelle laajemman ulottuvuuden ja uutta ymmärrystä.

  Chintan oli yksi Craniosacral Resonancen perustajista vuonna 2001. Sen jälkeen hän on vetänyt kansainvälisiä Craniosacral Resonance -seminaareja ja -koulutuksia. Hän tarjoaa yksilöllisiä Craniosacral Resonance -hoitoja ja johtaa Craniosacral Resonance -koulutuksia Euroopassa, Taiwanissa ja Kiinassa. Hän on tunnettu hoitojensa hyvästä laadusta ja asiakkaidensa syvästä ja hienovaraisesta ymmärtämisestä.

  Saat tuntuman Chintanista ja Kraniotyöskentelystä katsomalla Youtubesta pienen 3 min. esittelyvideon.

  HINTA JA ILMOITTAUTUMINEN

  Voit vahvistaa paikkasi Chakrat ja vuorovesi -jatkotason koulutukseen maksamalla kurssin ensimmäisen erän 200 € Elontulen tilille. Laita meille viesti kun olet maksanut ensimmäisen erän. Koko koulutusmaksu on Earlybird 760 €, kun maksat ensimmäisen erän tai koko kurssimaksun viimeistään 2.7.2023. Koulutusmaksu 3.7.2023 alkaen se on 790 €. Hinnat sisältävät opetuksen ja täysihoidon. Opetus tapahtuu englannin kielellä ja tulkataan suomeksi. Yhden hengen huoneesta veloitamme lisäksi 40 €/yö. Lakanat ja pyyhe meiltä vuokrattuna 20 €.

  Elontulen tilinumero: FI50 5236 0420 1001 95
  Maksun saaja: Elontuli Oy.
  Viestiosioon: Kranio jatkotaso 20.-24.9.2023. Jos maksaja on eri kuin osallistuja, laita myös osallistujan nimi viestiin.

  Loppumaksu maksetaan viikkoa ennen koulutuksen alkamista. Maksamalla jakson ensimmäisen erän sitoudut maksamaan koko ensimmäisen jakson maksun. Maksu on sitova ja palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärin todistusta vastaan.

  MISSÄ?

  Koulutus pidetään Elontuli -kurssikeskuksessa Karjalohjalla. Osoite on Merkniementie 94, Karjalohja (Lohja). Kartta löytyy nettisivuiltamme www.elontuli.fi/nain-loydat-perille/

  Lämpimästi tervetuloa mukaan!! Ota yhteyttä, jos herää kysyttävää!

  Pragita 050 5575563 ja Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi, www.elontuli.fi

 • Biodynamic Craniosacral Advanced: The chakras and the tide – an energy dance
  17:00
  24/09/2023-24/09/2023

  In this 4-day course we will explore the inter-relatedness of the different expressions of the tide and the connection to the chakra system.

  At conception the long tide generates in and around the fertilized egg an organizing energy field called the matrix that carries all the information needed to generate and maintain the human body. It surrounds us throughout our life and plays a vital role in any healing process.

  The chakra system is an integral part of this organizing field.

  So during this course:
  We will deepen our understanding of the biodynamic principles guiding our session work.
  – We will clarify some of the concepts around health and the vital forces
  – We will explore the chakra system and its different related topics
  – We will include the chakras and their related issues in our craniosacral resonance practice.

  This course is open to anybody who has completed the foundation craniosacral resonance trainings or an equivalent biodynamic craniosacral training.

  TRAINER

  Chintan Veet has experienced in his own life how tremendous the body’s capacity is to repair and heal. His own process led him to embark on a long exploration into body therapy. Very quickly, he became a skilled body therapist and a teacher of Rebalancing. Rebalancing is a deep muscular massage that is intended to include: restores body balance. Rebalancing gave him a deep understanding of human structure. Next, he studied craniosacral therapy. This new approach gave him a broader dimension and a new understanding.

  Chintan was one of the founders of Craniosacral Resonance in 2001. Since then, he has led international Craniosacral Resonance seminars and trainings. He provides personalized Craniosacral Resonance treatments and leads Craniosacral Resonance training in Europe, Taiwan and China. He is known for the good quality of his treatments and his clients’ deep and careful understanding.

  It’s also worth a look at the introduction video to get a feel for Chintan and Kranio’s work.

  TIMETABLE
  You can arrive on Wednesday at 17.00. Dinner at 18.00.
  Course ends on Sunday at the latest 18.00.

  PRICE AND BOOKING
  The price of the course is 760 € (early bird until 2.7.2023) / 790 € (from 3.7.2023).

  First, please ensure there is space in the course you are attending, by contacting us. Pay the course payment (or the first part of the payment) to Elontuli account:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan osuuspankki
  Adress: Kauppakatu 13, 06100 Lohja.

  By paying the first part you commit to pay the whole payment. Please write in the payment notes the name and date of the course (Cranio advanced 20.-24.9.2023). Put also your name in the payment notes, if the payer is a company, or the payer is a different person than the participant. By paying the first part of the payment you commit to participate and pay the whole group price. The payment is non-refundable except in cases of injury or illness (doctor’s statement required).

  If you are interested, feel free to contact us! We will be happy to provide more information about the training.

  A warm welcome to join !!

  Additional information: Pragita +358 50 5575563 and Sudeva +358 50 5834473

25
26
27
28
29
 • Tantra For Couples Part 2
  17:00 -18:00
  29/09/2023-01/10/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  This course is in Finnish, but translated in English if needed.

  With Couple tantra 2, we deepen our understanding of the body’s energy centers, the Chakras, and the tantric energy cycle. This weekend is a whole new adventure for your body and partner.

  This course we only accept couples.

  Life as a couple and as a family brings up many challenges nowadays. The intensivity and limitless possibilities are driving us into separate directions easily. Tantra course has been created to bring more joy, pleasure and deeper connection into the relationship- not to forget the playfullness.  We create a supportive atmosphere where each couple can focus on deepening their relationship. We can find also new ways how to meet our partner in connection and intimate life. For us tantra is pleasure of the body, relaxing and becoming sensitive in many different ways without pressure and demands. With tantric exercises we learn how to approve ourselves as we are; feeling and sexual beings. We learn how to love and listen to our bodies. Tantra helps us to enjoy our energy, ourselves and our partners. We can find new understanding, pleasure, approval to our daily life and relationships by using the method of tantra. You do not need previous experience in similar work. Whether it is a relationship in the beginning, on the hills of happiness, crumbling on the brink of divorce … or something in between, you will be helped to create a new connection with your partner and wonderful exercises to take home.

  In the tantra course we:
  – find a new connection with our partner
  – find ability for deeply loving intimacy
  – use breath for energising and empowering our lives
  – move towards ecstasy of our bodies
  – search for healthy boundaries and good communication

  Course trainers Sudeva and Pragita
  More information

  Price and booking

  Price for the course is 380 €/person. The price includes meals and accommodation. Please ensure with us that there is still place available in the course. After confirmation book your place by paying the full course fee or booking fee 150 €. By paying the first installment, you agree to pay the full price of the course. The full payment must be paid at least a week before the course starts. The fee is non-refundable unless a medical certificate is provided.

  Couples who have already attended the part 2, may come to rehearse for the price of 220 €/person for Full board. Nice if you email or call us if you are interested in this option.

  Bank info:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
  Address: Kauppakatu 13, 06100, Lohja, Finland
  Please write the name and dates of the course in the message field. If the payer is a company or another person, please write the name of the participant in the message field.

  More information about tantra and bookings.

  Inquiries and registrations: Pragita 050 5575563, Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi

  A warm welcome to join !!

 • Paritantra 2
  17:00 -18:00
  29/09/2023-01/10/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  Paritantra 2:lla syvennämme ymmärrystämme kehon energiakeskuksista eli chakroista sekä tantrisesta energiakierrosta.

  Pareille suunnatuille kursseille otamme vain pariskuntia.

  Paritantrakurssit on luotu tuomaan uutta näkemystä, iloa, nautintoa ja syvempää kohtaamista parisuhteeseen, leikkimielisyyttä unohtamatta. Parina ja perheenä eläminen tuo esille monenlaisia haasteita. Elämän intensiivisyys ja rajattomat mahdollisuudet ajavat meitä helposti eri suuntiin. Myös alun huumaan paritantra antaa ihania eväitä syventää suhdetta.

  Kurssilla luomme rakastavan ja tukea antavan ilmapiirin, jossa parit voivat rentoutua ja löytää uudenlaisen yhteyden. Löydämme uusia eväitä kumppanimme kohtaamiseen ja intiimiin elämään. Meille tantra on kehon nautintoa, rentoutumista ja herkistymistä monilla eri tavoilla ilman paineita ja vaatimuksia.

  Tantristen harjoitusten avulla opimme hyväksymään itseämme sellaisena kuin olemme, tuntevina ja seksuaalisina ihmisinä. Opimme rakastamaan ja kuuntelemaan omaa kehoamme. Tantra auttaa meitä nauttimaan itsestämme ja omasta energiastamme ja sen myötä myös kumppanistamme. Voimme saada tantran metodeista uutta ymmärrystä, nautintoa ja hyväksyntää arkeen ja parisuhteeseemme.

  Kurssilla
  – löydämme uudenlaisen yhteyden kumppaniimme
  – löydämme kykyä syvästi ravitsevaan intimiyteen
  – käytämme hengitystä energisoimaan ja voimaannuttamaan elämäämme
  – kuljemme kohti kehon rentoutta ja nautintoa
  – haemme terveitä rajoja ja hyvää kommunikaatiota

  Kurssin vetäjät
  Pragita ja Sudeva, joista lisää tietoa kohdasta kouluttajat.

  Hinta ja ilmoittautuminen

  Erikoistarjouksena tarjoamme Paritantra 2:lla mahdollisuuden saapua jo torstai-iltana 28.9. klo 16.30 alkaen ja olla yhden vuorokauden vaan nollaamassa Elontulessa täysihoidon ALE hinnalla 90 €/hlö. Nollauspäivä tarkoittaa Elontuleen laskeutumista ilman internettiä, puhelimia ja muiden ulkomaailman asioiden hoitamista. Jos tartut tilaisuuteen, ilmoita siitä meille!

  Kurssin hinta täysihoidolla on 380 €/hlö. Voit maksaa kurssin myös kahdessa erässä, ensimmäinen erä on 150 €/hlö. Loppumaksu 230 €/hlö ja mahdollinen ekstra vuorokausi 90 €/hlö tulee maksaa viimeistään 2 viikkoa ennen kurssin alkua.

  Parit, jotka ovat käyneet kakkoskurssin voivat tulla kertaamaan täysihoidon hinnalla 220 €/hlö. Ilmoittakaa, mikäli olette kiinnostuneet tästä vaihtoehdosta.

  Voit varata paikkasi kurssille varmistamalla ensin meiltä, että kurssilla on tilaa ja sitten maksamalla kurssimaksun tai ensimmäisen erän Elontulen tilille:
  Yritys: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Pankki: Länsi-Uudenmaan osuuspankki
  Viesti: Paritantra 2, 29.9.-1.10.2023 (sekä oma nimesi, jos maksaja on yritys tai eri kuin osallistuja).
  Kirjoita myös “+ekstra yö”, jos maksusi sisältää 90 €//hlö tulosta jo torstaina.

  Maksamalla ensimmäisen erän sitoudut maksamaan kurssin koko hinnan. Maksu on sitova ja palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärintodistusta vastaan.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan !!

  Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Pragita 050 5575563, Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi

30
 • Tantra For Couples Part 2
  17:00 -18:00
  30/09/2023-01/10/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  This course is in Finnish, but translated in English if needed.

  With Couple tantra 2, we deepen our understanding of the body’s energy centers, the Chakras, and the tantric energy cycle. This weekend is a whole new adventure for your body and partner.

  This course we only accept couples.

  Life as a couple and as a family brings up many challenges nowadays. The intensivity and limitless possibilities are driving us into separate directions easily. Tantra course has been created to bring more joy, pleasure and deeper connection into the relationship- not to forget the playfullness.  We create a supportive atmosphere where each couple can focus on deepening their relationship. We can find also new ways how to meet our partner in connection and intimate life. For us tantra is pleasure of the body, relaxing and becoming sensitive in many different ways without pressure and demands. With tantric exercises we learn how to approve ourselves as we are; feeling and sexual beings. We learn how to love and listen to our bodies. Tantra helps us to enjoy our energy, ourselves and our partners. We can find new understanding, pleasure, approval to our daily life and relationships by using the method of tantra. You do not need previous experience in similar work. Whether it is a relationship in the beginning, on the hills of happiness, crumbling on the brink of divorce … or something in between, you will be helped to create a new connection with your partner and wonderful exercises to take home.

  In the tantra course we:
  – find a new connection with our partner
  – find ability for deeply loving intimacy
  – use breath for energising and empowering our lives
  – move towards ecstasy of our bodies
  – search for healthy boundaries and good communication

  Course trainers Sudeva and Pragita
  More information

  Price and booking

  Price for the course is 380 €/person. The price includes meals and accommodation. Please ensure with us that there is still place available in the course. After confirmation book your place by paying the full course fee or booking fee 150 €. By paying the first installment, you agree to pay the full price of the course. The full payment must be paid at least a week before the course starts. The fee is non-refundable unless a medical certificate is provided.

  Couples who have already attended the part 2, may come to rehearse for the price of 220 €/person for Full board. Nice if you email or call us if you are interested in this option.

  Bank info:
  Company: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Bank: Länsi-Uudenmaan Osuuspankki
  Address: Kauppakatu 13, 06100, Lohja, Finland
  Please write the name and dates of the course in the message field. If the payer is a company or another person, please write the name of the participant in the message field.

  More information about tantra and bookings.

  Inquiries and registrations: Pragita 050 5575563, Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi

  A warm welcome to join !!

 • Paritantra 2
  17:00 -18:00
  30/09/2023-01/10/2023
  Merkniementie 94, 09120 Karjalohja (Lohja)

  Paritantra 2:lla syvennämme ymmärrystämme kehon energiakeskuksista eli chakroista sekä tantrisesta energiakierrosta.

  Pareille suunnatuille kursseille otamme vain pariskuntia.

  Paritantrakurssit on luotu tuomaan uutta näkemystä, iloa, nautintoa ja syvempää kohtaamista parisuhteeseen, leikkimielisyyttä unohtamatta. Parina ja perheenä eläminen tuo esille monenlaisia haasteita. Elämän intensiivisyys ja rajattomat mahdollisuudet ajavat meitä helposti eri suuntiin. Myös alun huumaan paritantra antaa ihania eväitä syventää suhdetta.

  Kurssilla luomme rakastavan ja tukea antavan ilmapiirin, jossa parit voivat rentoutua ja löytää uudenlaisen yhteyden. Löydämme uusia eväitä kumppanimme kohtaamiseen ja intiimiin elämään. Meille tantra on kehon nautintoa, rentoutumista ja herkistymistä monilla eri tavoilla ilman paineita ja vaatimuksia.

  Tantristen harjoitusten avulla opimme hyväksymään itseämme sellaisena kuin olemme, tuntevina ja seksuaalisina ihmisinä. Opimme rakastamaan ja kuuntelemaan omaa kehoamme. Tantra auttaa meitä nauttimaan itsestämme ja omasta energiastamme ja sen myötä myös kumppanistamme. Voimme saada tantran metodeista uutta ymmärrystä, nautintoa ja hyväksyntää arkeen ja parisuhteeseemme.

  Kurssilla
  – löydämme uudenlaisen yhteyden kumppaniimme
  – löydämme kykyä syvästi ravitsevaan intimiyteen
  – käytämme hengitystä energisoimaan ja voimaannuttamaan elämäämme
  – kuljemme kohti kehon rentoutta ja nautintoa
  – haemme terveitä rajoja ja hyvää kommunikaatiota

  Kurssin vetäjät
  Pragita ja Sudeva, joista lisää tietoa kohdasta kouluttajat.

  Hinta ja ilmoittautuminen

  Erikoistarjouksena tarjoamme Paritantra 2:lla mahdollisuuden saapua jo torstai-iltana 28.9. klo 16.30 alkaen ja olla yhden vuorokauden vaan nollaamassa Elontulessa täysihoidon ALE hinnalla 90 €/hlö. Nollauspäivä tarkoittaa Elontuleen laskeutumista ilman internettiä, puhelimia ja muiden ulkomaailman asioiden hoitamista. Jos tartut tilaisuuteen, ilmoita siitä meille!

  Kurssin hinta täysihoidolla on 380 €/hlö. Voit maksaa kurssin myös kahdessa erässä, ensimmäinen erä on 150 €/hlö. Loppumaksu 230 €/hlö ja mahdollinen ekstra vuorokausi 90 €/hlö tulee maksaa viimeistään 2 viikkoa ennen kurssin alkua.

  Parit, jotka ovat käyneet kakkoskurssin voivat tulla kertaamaan täysihoidon hinnalla 220 €/hlö. Ilmoittakaa, mikäli olette kiinnostuneet tästä vaihtoehdosta.

  Voit varata paikkasi kurssille varmistamalla ensin meiltä, että kurssilla on tilaa ja sitten maksamalla kurssimaksun tai ensimmäisen erän Elontulen tilille:
  Yritys: Hyvän Olon Keskus Elontuli Oy
  IBAN: FI50 5236 0420 1001 95
  BIC: OKOYFIHH
  Pankki: Länsi-Uudenmaan osuuspankki
  Viesti: Paritantra 2, 29.9.-1.10.2023 (sekä oma nimesi, jos maksaja on yritys tai eri kuin osallistuja).
  Kirjoita myös “+ekstra yö”, jos maksusi sisältää 90 €//hlö tulosta jo torstaina.

  Maksamalla ensimmäisen erän sitoudut maksamaan kurssin koko hinnan. Maksu on sitova ja palautetaan vain sairaustapauksissa lääkärintodistusta vastaan.

  Lämpimästi tervetuloa mukaan !!

  Tiedustelut ja ilmoittautumiset: Pragita 050 5575563, Sudeva 050 5834473, elontuli@elontuli.fi

October