Kouluttajat

Pragita ja Sudeva: Olemme kulkeneet syvähengityksen, tantran, musiikin ja meditaation tiellä yli 20 vuotta tiennäyttäjänämme intialainen mystikko Osho. Tämän itsetuntemusmatkan myötä olemme jo toistakymmentä vuotta jakaneet kokemustamme syvähengitys- ja tantrakursseilla myös muille. Olemme eläneet 18 vuotta uusioperhe-elämää ja ihmissuhdekoulua toistemme kanssa. Musiikki, Sudevalla pianon soitto ja Pragitalla laulu, sekä näihin liittyvät opetustyöt, ovat myös tärkeä osa elämäämme.

Devapath on saksalainen lääkäri ja kansainvälisesti tunnettu terapeutti. Havaittuaan, että sairaudet ovat usein seurausta psyykkisistä haavoista ja henkisestä kaipuusta hän alkoi perehtyä elämää ylläpitäviin ja meditaatioon keskittyneisiin menetelmiin.
Hän ohjaa hengitysryhmiä ja koulutuksia, jotka liittyvät terveyden vahvistamiseen ja ylläpitämiseen, stressin hallintaan sekä aktiiviseen meditaatioon. Hän on vetänyt hengitys-, ihmissuhde-, ryhmänvetäjä-, tantra- ja meditaatiokursseja sekä koulutuksia ympäri maailmaa jo yli 30 vuotta.
Vuosien varrella Devapath on johtanut useita kasvu- ja meditaatiokeskuksia Euroopassa sekä luennoinut lukuisissa yliopistoissa ja konferensseissä ympäri maailmaa. Nykyisin Devapath on kansainvälisen Osho Hengitys- ja Energiakoulun johtaja. Voit tutustua lisää hänen työskentelyynsä täällä: http://www.oshosdiamondbreath.com/

Nalini syntyi Taiwanissa 1976. Hän on upean 15-vuotiaan pojan äiti ja omisti kauniin pienen ravintolan Taipeissa.

Nalini on tanssin ja joogan opettaja monen vuoden kokemuksella. Joogaa opettaessaan hän koki jonkin puuttuvan ja hän aloitti sisäisen matkansa. 2011 hänestä tuli sannyasin. Nalini hankki opetusta Diamond Breath Therapy:sta ja Cranio Sacral Resonance:sta ja työskentelee nykyään niiden parissa joogaopetuksen lisäksi.

Dwari on työskennellyt terapeuttina yli 30 vuotta. Hänen erityisalueitaan ovat mm. perhekonstellaatio-, syvähengitys-, trauma-, primaali-, tantra- ja energiatyöskentely. Tavattuaan Oshon 1977 hän yhdisti työhönsä meditaation. Hän toimii kouluttajana kansainvälisessä hengitystapeuttikoulutuksessa Italiassa ja työskentelee kansainvälisissä terapiainstituuteissa ympäri maailmaa. Hänen työskentelynsä ihmisten kanssa keskittyy sisäiseen muuttumiseen ja kokonaisvaltaiseen paranemiseen. Voit tutustua siihen syvemmin hänen sivuillaan: www.dwari-lifeskills.net.

Nishant Matthews on amerikkalainen terapeutti, joka on erikoistunut meditaatioon pohjautuvaan psykoterapiaan. Hän on kouluttautunut terapeutiksi New Yorkissa ja elänyt Osho-meditaatioyhteisössä, jossa hän perehtyi siihen, miten meditatiivinen tietoisuus voi luoda uudet perustukset terapeuttiselle työlle. Jo yli 40 vuotta Nishant on pitänyt kursseja ja koulutuksia ja antanut yksityissessioita. Hänen läsnäolonsa ja myötätuntonsa on parantavaa ja ihmeitä tekevää ryhmäprosesseissa. Voit lukea lisää hänestä sivuilla www.nishantmatthews.com.

Santoshi on ollut tantrisella itsetuntemusmatkalla vuodesta 1995, jolloin hän juuri valmistuneena arkkitehtinä löysi tiensä Oshon meditaatiokeskukseen Intiaan. Hän asui siellä 16 vuotta kouluttautuen tantraan, shiatsuun, hypnoterapiaan, meditatiivisiin terapioihin ja  zen counceling- työskentelyyn. Hän on vetänyt tantrakursseja ympäri maailmaa. Lue lisää sivuilta: tantra-spirit.com.

Chintan Veet on kokenut omassa elämässään, kuinka valtava kapasiteetti keholla on korjautua ja parantua. Oma prosessi sai hänet aloittamaan pitkän tutkimusmatkan kehoterapiaan. Hyvin nopeasti hänestä tuli taitava kehoterapeutti ja Rebalancing -opettaja. Rebalancing on syvälle lihakseen ulottuvaa hierontaa, jonka tarkoitus on mm. palauttaa kehon tasapaino. Rebalancing antoi hänelle syvän ymmärryksen ihmisen rakenteesta. Seuraavaksi hän opiskeli craniosakraaliterapiaa. Tämä uusi lähestymistapa antoi hänelle laajemman ulottuvuuden ja uutta ymmärrystä.

Chintan oli yksi Craniosacral Resonancen perustajista vuonna 2001. Sen jälkeen hän on vetänyt kansainvälisiä Craniosacral Resonance -seminaareja ja -koulutuksia. Hän tarjoaa yksilöllisiä Craniosacral Resonance -hoitoja ja johtaa Craniosacral Resonance -koulutuksia Euroopassa, Taiwanissa ja Kiinassa. Hän on tunnettu hoitojensa hyvästä laadusta ja asiakkaidensa syvästä ja hienovaraisesta ymmärtämisestä. Voit lukea lisää sivuilta http://ran-silentium.si/en/

Karima Valentina Hočevar on tehnyt syvällistä tutkimusta ihmisluonnosta ja sen monista eri ulottuvuuksista useiden vuosien ajan. Tämä pitkä matka psyykkisten, fyysisten, spirituaalisten ja muiden elämän eri aspektien lävitse on johdattanut hänet ymmärtämään, että kaikkien näiden tasojen yhteys on avain syvempään harmoniaaan, rauhaan, onnellisuuteen, iloon ja sisäiseen vapauteen. Kariman työ ihmisten kanssa pohjautuu tähän ymmärrykseen. Hänen ryhmäsessioidensa myötä ihmisillä on tilaisuus tutkia ja selvittää, mikä heitä estää siirtymästä syvemmälle yhteyden ja eheyden tasolle. Se on sisäinen matka kotiin.

Kariman alkuperäinen ammatti on henkilöstöhallinnossa. Terapiamutoja, joissa hän on sertifioitu harjoittaja ovat mm. craniosakraalihoito, SE (Somatic Experiencing), NARM (Neuro Affective Relational Model), LLI (Learning Love Institute- Co-dependency therapy) and ISP (integral Somatic Psychotherapy). Hän on valmistunut myös Shaktitanssi -koulusta ja on ollut mukana useissa muissa psykosomaattisissa seminaareissa, joihin sisältyy oman itseyden syvällistä tutkimusta.

 Hän tarjoaa sessioita kaikissa yllämainituissa terapiamuodoissa kasvokkain ja myös Skypen välityksellä sekä ohjaa meditaatio piiriä ja kehollista perhekonstellaatiota. Hän toimii toisena opettajana kraniosakraaliterapeutin koulutuksessa ja avustajana kaksi vuotisessa NARM -koulutuksessa Lontoossa. Voit lukea lisää sivuilta http://ran-silentium.si/en/

Svagito Liebermaister on psykoterapeutti, joka on ollut intialaisen mystikon Oshon seuraaja vuodesta 1980 lähtien. Kursseillaan hän yhdistää länsimaisia terapia metodeja itämaisiin meditaatio muotoihin. Hän on tunnettu selkeästä ja sydämmellisestä tavastaan opettaa ja tukea ihmisiä heidän henkilökohtaisessa kasvussaan.

Hän valmistui psykologian maisteriksi Münchenin Yliopistosta ja on työskennellyt ihmisten kanssa terapeuttisesti lähes 30 vuotta. Matkallaan hän on opiskellut jatkuvasti uusia metodeja kuten syväkudoshierontaa, Neo-Reichan hengitystyötä, psyykkistä hierontaa, Male-Female energiatyötä ja trauman parantamista (Trauma Healing, SE). Hän on kouluttanut satoja harjoittajia ympäri maailmaa työskentelemään ihmisten kanssa meditaatiivisesta rakkauden tilasta käsin. Kahden kuukauden ajan hän koordinoi Osho terapeutti koulutus ohjelmaa Kansainvälisessä Osho meditaatiokeskuksessa Intiassa. Joka vuosi hän matkustaa Euroopassa, Aasiassa sekä Keski- ja Etelä-Amerikassa tajoten erilaisia kursseja ja harjoitus ohjelmia.

Svagito on julkaissut kolme kirjaa: “The Roots of Love, A guide to Family Constellation: Understanding the ties that bind us and the path to freedom” ja “The Zen Way of Counseling: A Meditative Approach to Working with People.” Hänen uusin kirjansa on nimeltään “Osho Therapy”. Kirjoja on käännetty yhdeksälle kielelle. Voit lukea lisää myös vierailemmalla Svagiton nettisivuilla: www.family-constellation.net.

Komala Lyra on sisäisen maailman tutkijana kerännyt kokemusta parantajana, tanssijana, taiteilijana ja kirjailijana, tarjoten retriittejä ja koulutus ohjelmia kansainvälisesti, yhdistäen länsimaista ja itämaista perinnettä.
Hän on elänyt Osho yhteisöissä Intiassa Yhdysvalloissa, missä hän kävi läpi suuria muutoksia meditaation ja tietoisen vapaan rakkauden kautta. Maadoittuneena meditatiiviseen tietoisuuteen ja vastuullisuuteen hänen esitystapansa säkenöi syvällistä ymmärrystä, intuitiota, iloa, luovuutta, hiljaisuutta, selkeää kommunikaatiota ja naurua!
Voit lukea lisää hänen sivuiltaan: www.komalalyra.com